Tavaravienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan laski, mutta kasvoi muihin tärkeisiin kauppakumppanimaihin syyskuussa. Kasvua kertyi edelleen laajasti eri tavararyhmistä. Henkilöautojen vienti nousi tuttuun tapaan voimakkaasti Uudenkaupungin autotehtaan kirittäessä kasvua. Pientä laskua tilastoitiin paperin ja pahvin, muovien sekä kojeiden ja mittareiden viennissä. Vaikka vienti ylittää vuoden takaiset lukemat selvästi, viennin trendinousu on taittunut hieman. Kausitasoitettuna syyskuun vienti oli elokuuta vähäisempää.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan ulkomaankaupan kehitys oli syyskuussa hiukan odotuksia heikompaa. Kyseessä on silti todennäköisesti tilapäinen heikkous. Ennakoivat mittarit kertovat teollisuuden odottavan nousun jatkuvan ja kuluvasta vuodesta on silti tulossa lähes varmasti vientiteollisuudelle paras vuosi pitkiin aikoihin. Suurten laivatoimitusten puuttumisen takia koko kolmannen neljänneksen vienti jäänee toki kokonaisuutena hieman toisesta neljänneksestä. Kasvua tulee silti laaja-alaisesti eri toimialoilta ja markkina-alueilta, mikä kertoo talouskasvun olevan vakaalla perustalla. Kasvua tukee sekä maailmantalouden kysyntä että kotimaan parantunut kustannuskilpailukyky. Saksan merkitys Suomen viennille on korostunut tänä vuonna, jatkossa Venäjän viennin kasvu saattaa voimistua.

Kolmannen neljänneksen tavaraviennin luvut kokonaisuutena tukevat kuvaa elpyvästä taloudesta. Luottamuskyselyt kertovat loppusyksynkin sujuneen nousujohteisesti ja teollisuus investoi, mikä kertoo luottamuksesta kasvun jatkumiseen, toteaa Kuoppamäki. Kilpailu maailmanmarkkinoilla on kuitenkin kovaa ja Suomen täytyy jatkuvasti pitää huolta kilpailukyvystä. Kilpailijamaita korkeammat palkankorotukset voisivat hyydyttää viennin nousutrendin ja heikentää työllisyyskehitystä.

Lähteet:
http://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-ennakkotilasto-syyskuussa-2017

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.