Tilausten arvo nousi edellisestä vuodesta 8,8 prosenttia. Tilaukset käänsi plussalle metalliteollisuus, jossa tilauksia saatiin 16,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Muilla päätoimialoilla tilaukset laskivat. Kokonaisuudessaan teollisuuden uusien tilausten arvo on noussut 14,7 prosenttia alkuvuoden aikana. 

Myös teollisuuden kausitasoitettu tuotanto palasi kasvuun elokuun supistumisen jälkeen. Kasvua kertyi 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Viime vuoteen verrattuna teollisuustuotanto nousi 4,7 prosenttia. Kemianteollisuutta lukuun ottamatta tuotanto nousi teollisuudessa kaikilla päätoimialoilla. Tuttuun tapaan tuotanto kasvoi eniten kulkuneuvojen valmistuksessa. Syyskuun julkistuksen yhteydessä Tilastokeskus on myös korjannut aiempien kuukausien tuotantolukuja tuntuvasti ylöspäin, mikä parantaa käsitystä teollisuuden suhdannekuvasta.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan syyskuun kohentuneet teollisuusluvut ovat helpottavaa katseltavaa erityisesti metalliteollisuuden osalta. Maailmantalous on niin vahvassa asennossa, että tilauskirjojen pitääkin täyttyä eikä kutistua. Hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta on syksyllä ollut ilmassa huolta tilausten hyytymisestä ja saadut tiedot ovat olleet osittain ristiriitaisia. Elinkeinoelämän keskusliiton lokakuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet syksyllä ja yritysten tilauskanta kohentunut. Toisaalta Teknologiateollisuus on kertonut omaan kyselyynsä perustustuen, että viennin kannalta keskeisten teknologia-alojen tilaukset ovat laskeneet syksyllä.

Myös Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten trendi ehti kesän jälkeen kääntyä laskuun. Syyskuussa tilausten nousu lähti taas käyntiin, mikä viittaa siihen, ettei laajempaan huoleen vientiteollisuuden näkymien heikkenemisestä ole aihetta. Itse ennustin kyllä tilauksien osalta hieman korkeampaa lukua eli kyseessä on lähinnä torjuntavoitto, toteaa Appelqvist. Uudet tilaukset tunnetusti vaihtelevat kuukausitasolla paljon ja nopeiden johtopäätösten tekemisen kanssa täytyy olla varovainen. Kokonaisuudessaan vuoden kolmannesta neljänneksestä tuli ihan mukiinmenevä teollisuuden tilausten ja viennin osalta, vaikka kasvuvauhti onkin hidastunut alkuvuodesta. 

Kapasiteetin käyttöaste nousi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa vain vähän. Käyttöaste on yhä selvästi edeltäviä vuosia korkeammalla tasolla. Suhdannetilanne on hyvä, mutta jatkossa kasvun mahdollisuuksia rajoittaakin heikkojen investointivuosien jäljiltä alentunut tuotantokapasiteetti sekä niukkuus sopivasta työvoimasta.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/teul/2017/09/teul_2017_09_2017-11-10_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2017/09/ttvi_2017_09_2017-11-10_tie_001_fi.html

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.