Arvio omasta talouden näkymistä pysyi likimain ennallaan, mutta arvio tämän hetkisestä tilanteesta heikkeni. Kokonaisuutena kuluttajien arvio sekä Suomen taloudesta että omasta taloudesta on pysynyt tavanomaista valoisampana ja kuukausittaiset vaihtelut ovat normaaleja. Kuluttajien odotukset työttömyydestä säilyivät hyvin optimistisina. Asunnonostoaikeissa trendi on ollut ylöspäin tänä vuonna, mutta syksyllä näkyi pientä vaisuutta.

 

 

Yksityisen kulutuksen kasvu on ollut Suomen talouskasvun tärkeä ajuri viime ja tänä vuonna. Kuluttajien hurja optimismi kuukaudesta toiseen sekä kaupan ja palveluiden korkea luottamus puolella viittaavat yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiseen viimeisellä neljänneksellä 2017. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki muistuttaa kuitenkin kulutuksen nousseen osin velkarahalla ja säästämisaste on laskenut.

Ensi vuonna ansiotaso nousee kuluvaa vuotta ripeämmin ja työllisyyskin kohentuu, mutta osa kulutuksesta rahoitettaneen edelleen lisävelalla. Kotitaloudet suhtautuvatkin lainan ottamiseen hyvin suopeasti. Hyvä työllisyyskehitys voi auttaa ylläpitämään luottamusta korkealla myös 2018. Toisaalta kuluttajien luottamus on nyt niin vankkaa, että juuri tämän vankemmaksi luottamus tuskin muuttuu.

Yritysten luottamus nousi marraskuussa hiukan melkein kaikilla päätoimialoilla Elinkeinoelämän keskusliiton tiedotteen mukaan. Teollisuuden luottamus nousi lukemaan 14 oltuaan lokakuussa 12. Lukemat ylittää selvästi historiallisen keskiarvon (1) ja kapasiteetin käyttöaste oli edelleen nousussa, mikä pääekonomisti Kuoppamäen mukaan viittaa paisuviin investointitarpeisiin. Yritysten investoinneista on jo tullut yksi vuoden 2017 keskeisistä kasvun ajureista ja hyvä tahti jatkunee myös 2018.

Palveluiden ja rakentamisen luottamus pysyi tavanomaista korkeammalla ja vähittäiskaupan luottamus nousi selvästi yli tavanomaisen. Rakentamisen puolella myös rakennuslupien määrä ja muut indikaattorit viittaavat rakentamisen jatkuvan poikkeuksellisen vilkkaana, mutta odotamme rakentamisen kiivaimman kasvuvaiheen jäävän vähitellen taakse. Nousukausi on toistaiseksi näkynyt varsin hitaasti työllisyysluvuissa, mutta Kuoppamäki odottaa talouskasvun ja luottamuksen nousun viimein nostavan myös työllisyyttä lähikuukausina, mikä tulee edelleen kuluttajien luottamusta ja kotimaista kysyntää.

 

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/kbar/2017/11/kbar_2017_11_2017-11-27_tie_001_fi.html
https://ek.fi/wp-content/uploads/Luottamusindikaattori201711.pdf

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.