Myös teollisuuden kausitasoitettu tuotanto palasi vahvempaan kasvuun alkusyksyn vaisuuden jälkeen. Kasvua kertyi 0,5 % edellisestä kuukaudesta ja 2016 marraskuuhun verrattuna teollisuustuotanto nousi 3,4 prosenttia. Kemianteollisuutta lukuun ottamatta tuotanto nousi teollisuudessa kaikilla päätoimialoilla. Metsäteollisuuden tuotanto nousi 6,9 % ja metalliteollisuuden 6,1 %.Tuttuun tapaan tuotanto kasvoi eniten kulkuneuvojen valmistuksessa. Marraskuun julkistuksen yhteydessä Tilastokeskus on myös korjannut lokakuun tuotantolukuja ylöspäin, mikä parantaa käsitystä teollisuuden suhdannekuvasta.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan marraskuun hyvät teollisuusluvut helpottavat huolia viime kuukausina nähdystä tasaantumisesta teollisuuden kasvussa. Nousun vahvuutta korostaa se, että marraskuu 2016 oli jo vahva vertailukohta. Maanantaina julkaistut viennin luvut marraskuulta olivat kohtuullisen hyvät, mutta nousun kulmakerroin näytti taittuneen alkuvuoden hurjasta tahdista. Teollisuustuotannonkin kasvu on vuoden alkua maltillisempaa, mutta marraskuussa edelleen nousujohteista ja erityisesti metalliteollisuuden luvut ovat hyviä. Maailmantalous on niin vahvassa asennossa, että tilauskirjojen pitääkin täyttyä.

Suomen teollisuuden luottamus oli joulukuussa korkein koko euroalueella. Toisaalta Teknologiateollisuus on syksyllä kertonut omaan kyselyynsä perustustuen, että viennin kannalta keskeisten teknologia-alojen tilaukset ovat hieman laskeneet. Kapasiteetin käyttöaste nousi Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa vain vähän. Kuoppamäen mukaan käyttöaste on kuitenkin selvästi edeltäviä vuosia korkeammalla tasolla. Kysyntä kasvaa edelleen ja rahoituksenkin kannalta tilanne on suotuisa lisäinvestoinneille 2018.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/teul/2017/11/teul_2017_11_2018-01-10_tie_001_fi.html

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2017/11/ttvi_2017_11_2018-01-10_tie_001_fi.html

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.