Verkkokaupan ABC on Danske Bankin ja verkkokauppapalvelu MyCashflow'n yhteistyössä tuottama webinaarisarja, jossa käydään läpi verkkokaupan perustamisen eri vaiheet askel askeleelta. Kolmiosaisen sarjan teemoina ovat verkkokaupan suunnittelu, perustaminen, markkinointi, kustannukset ja menestyvän verkkokauppan ominaisuudet. Voit katsoa sarjan kaikki jaksot sivultamme.

 

Ensimmäisessä jaksossa  tarkastellaan verkkokaupan suunnittelua 

Kulunut vuosi on ollut monelle yritykselle muutosten aikaa. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja kuluttajat ovat siirtyneet verkkoon tekemään ostoksiaan. Yrittäjien luottamus omaan talouteen on pysynyt korkealla tasolla ja ilmassa on myös optimismia. Moni yrittäjä on kehittänyt toimintaansa ja tehnyt asioita aivan uudella tavalla – esimerkiksi avaamalla verkkokaupan.   

”Tänä päivänä verkkokaupan perustaminen on helppoa, eikä sitä tarvitse tehdä yksin.”

Verkkokaupan perustaminen on helppoa. Verkkokaupan etuna on se, että se aina auki ja sillä pystytään saavuttamaan laaja asiakaskunta yrityksen sijainnista riippumatta. Verkkokaupan perustaminen toteutetaan usein projektina palveluntarjoajan kanssa. Palvelun saa ”avaimet käteen” -periaatteella ja yrittäjä saa apua esimerkiksi maksamiseen, tietoturvaan ja teknisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. MyCashflow’n myyntijohtaja Petri Itkonen arvioi, että verkkokaupan perustaminen hyvän suunnitelman pohjalta vie joitakin viikkoja.

Suunnitelmallisuus edesauttaa verkkokaupan perustamistyössä. Mitä paremmin suunnitelma on yrittäjällä itsellään mielessä ja verkkokauppa pystytään yhdistämään osaksi liiketoimintasuunnitelmaa, sitä paremmin myös pankki pystyy tekemään rahoituspäätöksen, mikäli sellainen on tarpeellinen.


Toisessa jaksossa pureudutaan verkkokaupan rakentamisen ja markkinoinnin pariin. 


Verkkokauppaa aloittaessa yrityksen isoin ponnistus on tuotteiden lisääminen verkkokauppaan. Tuotteista tulisi ottaa hyvät kuvat, kirjoittaa selkeät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot. Tuotteiden esittely kannattaa tehdä kerralla kunnolla, koska silloin vältytään esimerkiksi turhilta palautuksilta. 

”Sekä maksamisessa että logistiikassa pitää katsoa miten kuluttajat käyttäytyvät, ja tarjota laaja valikoima.” 

Suurimmassa osassa verkkokauppa-alustoista on valmiiksi liitettynä yleisimmät maksutavat ja maksupalvelujen tarjoajat. Tavaran toimittamista varten yrityksen pitää tehdä sopimus logistiikkayhtiön kanssa, jonka jälkeen toiminallisuus voidaan liittää verkkokauppaan. Toimitusten suhteen pätee sama sääntö kuin maksamiseen - mitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla asiakkalle, sitä parempi. 


Verkkokauppavierailuista yli puolet tapahtuu nykyisin puhelimella. Verkkokaupan yhteydessä puhutaan usein mobiilioptimoinnista, jolla tarkoitetaan verkkokaupan toimivuutta mobiililaitteilla. Myös mobiilimaksaminen on tullut todella suosituksi ja verkkokauppaan kannattaa liittää mahdollisuus mobiilimaksamiseen, kuten esimerkiksi MobilePay.

”Verkkokauppaa täytyy markkinoida tavalla tai toisella.”

Verkkokaupan markkinoinnissa toimivat sekä perinteiset että digitaalisen markkinoinnin keinot. Verkkokaupan markkinoinnin yhteydessä puhutaan usein hakukoneoptimoinnista ja -markkinoinnista sekä sosiaalisen median markkinoinnista. Hakukoneoptimoinnilla viitataan verkkokaupan sisällön tuottamiseen niin, että hakukoneet nostavat sisällön mahdollisimman korkealle hakutuloksissa – mitä relevantimpaa verkkokaupan sisältö on asiakkaille, sen parempi sijoittuminen on hakutuloksissa. Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan maksettua hakusanamainontaa, jossa yritys maksaa näkyvyydestä tiettyjen hakusanojen yhteydessä. 


Sosiaalisen median markkinoinnilla voidaan vahvistaa brändiä ja kasvattaa verkkokaupan tunnettuutta. Sosiaalisella medialla tavoitetaan suuria ihmismassoja. Yleisesti voidaan todeta, että hakukonemarkkinointi toimii asiakkaille, jotka etsivät tiettyjä tuotteita ja palveluita, kun taas sosiaalisen median markkinoinnilla herätellään ostotarpeita ja mielikuvia, minkä myötä saadaan kuluttajia tekemään heräteostoksia.

 

Hyvän verkkokaupan ulkoasu liittyy käytettävyyteen, luotettavuuteen ja sisältöihin. Verkkokaupan ostopolku kannattaa rakentaa asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helpoksi. Mitä suoraviivaisempi ja lyhempi ostopolku tuotteen valinnasta tilaukseen on, sitä parempi. 


Mitä se maksaa? Verkkokaupan kustannukset ja menestyvä verkkokauppa puretaan ymmärrettäviin osiin kolmannessa webinaarissa.


Verkkokaupan aloitus- ja ylläpitokustannuksia voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Itkosen mukaan verkkokaupan perustamiskustannukset ovat tyypillisesti yrityksen koosta ja verkkokaupan ominaisuuksista riippuen noin 5000–10000 euroa. Verkkokaupan perustaminen toteutetaan yleensä projektina alan asiantuntijoiden kanssa. Yritys on vahvasti mukana projektissa ja samalla yrittäjä oppii ymmärtämään, mitä asioita verkkokaupan taustalla tapahtuu.


Mikäli yrittäjä tarvitsee rahoitusta verkkokaupan perustamiskustannuksiin, kannattaa keskustelu pankin kanssa avata mahdollisimman hyvissä ajoin. Konkreettinen, yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan yhdistetty investointi edesauttaa vuoropuhelua ja mahdollisen rahoituspäätöksen tekoa.

 

 

Verkkokaupan kiinteät kustannukset alustan osalta ovat tyypillisesti noin 50–150 euroa kuukaudessa. Kiinteät kustannukset muodostuvat alustan ylläpitokuluista, jotka sisältävät esimerkiksi verkkokauppa-alustan ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen sekä tietoturvan. Verkkokauppias maksaa myös pienen provision maksutapahtumista maksuoperaattorille, ja tavaran toimittamisesta logistiikkayritykselle. 

Verkkokaupan markkinointiin on syytä panostaa jo alkuvaiheessa, sillä asiakkaat eivät löydä verkkokauppaan ilman houkuttelua. Itkonen suosittelee, että markkinointiin investoitaisiin noin 5-15% yrityksen liikevaihdosta.

”Sisältö myy paremmin kuin ulkoasu.”

Menestyvien verkkokauppojen yhteinen tekijä on laadukas sisältö. Tuotetietojen lisäksi verkkokaupassa pitäisi olla nähtävissä tuotteiden varastotilanne, toimitusaika sekä palautus- ja maksutavat. Menestyvissä verkkokaupoissa on myös kausivaihtelua ja kampanjoita. Yrittäjän kannattaa pyrkiä tuomaan verkkokaupassa esille omaa asiantuntemusta lisämyynnin aikaansaamiseksi.

Verkkokaupan rahoittaminen

Verkkokaupan rahoitusratkaisu voi koostua useita eri elementeistä, kuten laina- ja käyttöpääomaratkaisuista. Rahoitusratkaisun suunnittelussa käydään läpi yrityksen rahoituksen tarve, maksukyky ja käytettävät vakuudet. Yrittäjällä vakuus on usein asunto-osake tai kiinteistö, sen lisäksi Finnvera myöntää takauksia, jotka toimivat vakuutena pankkilainalle. 

 Pyydä rahoitustarjous