Tästä artikkelista saat vaihtoehtoja yrityksesi maksuvalmiuden ja käteiskassan ylläpitämiseksi, ja tietoa käyttöpääomatarpeisiin ja investointeihin tarkoitetuista limiiteistä. Sen lisäksi saat ymmärryksen siitä, miten yrityksesi voi hyötyä asiantuntijamme kanssa laaditusta käyttöpääoma-analyysista. 

Mistä artikkelisarjassa on kyse?

Käyttöpääomaa liiketoiminnan elvyttämiseen -sarjassa kerromme erilaisten yritysten tarpeisiin sopivista käyttöpääomaratkaisuista. Sarjan ensimmäisessä osassa käsitellään yrityksen omaan toimintaan liittyviä keinoja optimoida käyttöpääomaansa, toisessa osassa puolestaan esitellään pankin mahdolliset ratkaisut pk-yrityksille ja yrittäjille. Sarjan viimeisessä osassa tarkastelemme suuremmille yrityksille soveltuvia käyttöpääomaratkaisuja.


 

Luotollinen tili ylläpitää jokapäiväistä maksuvalmiutta

Luotollinen tili on usein soveltuvin ratkaisu suurenkin yrityksen käyttöpääoman tarpeeseen. Tililimiitillä ei ole varsinaista ylärajaa, vaan se sovitetaan yrityksen liikevaihtoon ja tarpeeseen. Luotollinen tili sopii yleiseksi puskuriksi koronan kaltaisten kriisien varalle ja kassavirran kausivaihtelun tasaamiseen.

Rahoitusratkaisut auttavat ylläpitämään myös käteiskassaa

Käteinen on kuningas erityisesti epävarmoina aikoina. Kalusto- ja laitehankintoja ei kannata aina rahoittaa kassavaroista, vaan hankinnoissa voi käyttää leasing- tai osamaksurahoitusta. Esimerkiksi suuren yrityksen tekninen laitteisto tai autokanta kannattaa usein uusia leasingrahoituksen avulla.

Laskusaatavien rahoituksen avulla yritys saa realisoitua myynnin kassavirtoja ennen kuin asiakkaat ovat maksaneet laskunsa. Ratkaisu sopii erityisesti suurelle yritykselle, jossa laskutusvolyymi on suuri ja asiakkaiden maksuajat pitkiä. Laskusaatavien rahoituksen avulla yritys voi tarjota omille avainasiakkailleen pidempiä maksuaikoja – erityisesti koronapandemian myötä tämä voi olla kilpailuetu.

Rahoituslimiitit ja valmiusluottolimiitit antavat reagointimahdollisuuksia

Rahoituslimiitit ja valmiusluottolimiitit ovat yritysten käyttöpääomatarpeisiin ja investointeihin tarkoitettuja limiittejä, joista asiakas voi nostaa lyhytaikaisia, euromääräisiä luottoja. Limiittisopimus tehdään vain kerran, ja tämän jälkeen yrityksen on mahdollista tarttua nopeasti esimerkiksi edullisiin investointimahdollisuuksiin, kun varmuus luotosta on ja se voidaan nostaa nopeasti.

Limiitit soveltuvat esimerkiksi projekteihin, joiden lopullinen kustannus on vielä aloitushetkellä epävarmaa. Rahoituslimiitti soveltuu keskikokoisille yrityksille, mutta isoille yrityksille ja konserneille paras ratkaisu voi olla valmiusluottolimiitti. Valmiusluottolimiitti on hyvä optio myös aggressiivista kasvua tavoittelevalle yritykselle yrityskauppojen rahoitukseen.

Käyttöpääoma-analyysi on yritykselle suuntaviivojen selkeytys

Yritykselle soveltuvin paras ratkaisu on aina vahvasti tilannesidonnainen. Suuren yrityksen kannattaa harkita käyttöpääoma-analyysin tekemistä yhteistyössä pankin kanssa. Käyttöpääoma-analyysi on aina asiakaskohtainen. Siinä käydään johdon kanssa läpi lähiviikkojen ja -kuukausien liiketoiminnan näkymät, kartoitetaan rahavirrat ja mietitään yhdessä mahdollisia toimia maksuvalmiuden vahvistamiseksi.

 Näin käyttöpääoma-analyysi etenee käytännössä

  1. Keskustelu asiakkaan ja asiakasvastuuhenkilön välillä analyysin tarpeesta
  2. Tilannekartoitus verkkotapaamisessa
  3. Analyysin tekeminen
  4. Asiakasvastuuhenkilö tekee toimenpide-esityksen

Tarvitseko apua käyttöpääoma-asioissa? Toimi näin

Jos olet kiinnostunut käyttöpääoma-analyysista, ole suoraan yhteydessä omaan asiakasvastuuhenkilöösi. Keskustelun perusteella tiedämme, onko käyttöpääoma-analyysista hyötyä yrityksellesi. Jos haluat keskustella muista käyttöpääomaratkaisuista, voit jättää yhteydenottopyynnön alta.

 Ota yhteyttä