Skenaariotyön tavoitteena on parantaa päätöksenteon laatua. Siinä on kysymys systemaattisesta tavasta ajatella tulevaisuutta.

Skenaariotyössä lukemattomat erilaiset kehityskulut paketoidaan kolmeksi tai neljäksi skenaarioiksi, joita voidaan käsitellä kokonaisuuksina. Jokaisella skenaarioilla on oma logiikka ja kehitystä eteenpäin vievä voima.

Yhdessä skenaariossa teknologinen kehitys voi olla määräävässä asemassa, toisessa kehitystä määräävät kansalaisten arvot, kolmannessa geopoliittiset kiistat. Tärkeää on, että skenaariot eroavat toisistaan ja pakottavat meidät ajattelemaan sitä, mitä voisi tapahtua.

Skenaariot eivät ole ennustuksia vaan mahdollisia tulevaisuuden maailmoja. Niiden tekeminen ja käyttö parantaa päätöksentekoa neljällä eri tavalla.

  • Ne synnyttävät ”muistikuvia tulevaisuudesta”. Kun kohtaat uuden tilanteen, olet jo valmistautunut siihen. Et joudu tekemään päätöksiä paniikissa.
  • Ne luovat yhteisen sanavaraston. ”Hei, minusta näyttää siltä, että olemme lähestymässä Aurinkoista tulevaisuutta.” ”Minun mielestäni olemme vielä pitkään Sitkeässä takatalvessa.”
  • Niiden avulla voi testata omaa strategiaa ja sen taustalla olevia olettamuksia. Toimisiko strategiamme myös siinä tilanteessa, että kauppasota sulkisi itärajan kokonaan?
  • Niiden avulla voi tehdä listan päätettävistä asioista. Mitä asioita meidän tulee tehdä, jotta pärjäämme jokaisessa skenaariossa? Mitä asioita pitää tehdä, jos hyppäämme skenaariosta A skenaarioon B?
  • Eikä siinä kaikki. Skenaarioiden pohjalta voidaan muodostaa yhteinen kuva siitä tulevaisuudesta, johon yritys itse uskoo. Usein kuva on yhdistelmä kahta eri skenaariota, joskus se on vain yksi. Tärkeää on, että päätöksentekoon osallistuvilla henkilöillä on yhteinen käsitys siitä, mitä todennäköisesti tapahtuu. Tällaista yhteistä kuvaa tarvitaan suunnittelun ja budjetoinnin välineeksi. Jos maailma sitten muuttuu, on suunnitelmia helppo päivittää aiemman skenaariotyön pohjalta. 

Miltä näyttää Pohjoismaiden taloudellinen ja poliittinen tulevaisuus?

Tule seuraamaan Danske Bankin ja Nordic West Officen järjestämää webinaaria torstaina 17.3.2022 kello 14.00 Pohjoismaiden tulevaisuuden skenaarioista.

Webinaarissa arvioidaan Pohjoismaiden kehitystä geopolitiikan, talouden ja vihreän siirtymän näkökulmista. 

Lue lisää