1 087 552 tonnia. Tämä määrä hiilidioksidipäästöjä Danske Bank -konsernin vihreillä lainoilla rahoitettujen hankkeiden ansiosta on onnistuttu vähentämään. Päästömäärä vastaa samaa kuin mitä reilut kaksi miljoonaa lentoa Helsingistä Pariisiin aiheuttaa.

Vihreiden lainojen määrä kaksinkertaistui

Vuonna 2021 Danske Bank -konsernin myöntämien vihreiden lainojen määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2020 verrattuna, kertoo Danske Bankin julkaisema tuore Green Bond -raportti. Vihreiden lainojen määrä kasvoi vuoden 1,7 miljardista eurosta 2,8 miljardiin euroon vuoden 2021 lopussa.

Suurin osa Danske Bankin vihreistä lainoista on myönnetty Pohjoismaissa toimiville yrityksille. Lähes puolet vihreistä lainoista on myönnetty tanskalaisille yrityksille. Toisena myönnettyjen lainojen määrässä ovat suomalaiset yritykset.

Vihreiden lainojen kysyntä kasvaa

Vihreiden rahoitusratkaisujen kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan. Kestävää kehitystä tukevien rahoitusmarkkinoiden kasvattaminen kanavoimalla pääomaa hankkeisiin, joihin liittyy selkeästi määritelty positiivinen ympäristövaikutus tai sosiaalinen hyöty, tukevat Danske Bankin tavoitetta olla johtava pohjoismainen pankki kestävän rahoituksen saralla.
“Näemme vihreiden lainojen kysynnän kasvaneen erityisesti uusiutuvan energiantuotannon ja kestävän ja energiatehokkaan rakentamisen alueilla. Vihreän lainan etuna on, että se saattaa olla hieman halvempi kuin tavallinen laina ja samalla lainanottaja voi todentaa rahoitettavan hankkeen olevan vihreää siirtymää edistävä, koska se täyttää vihreän lainan kriteerimme”, sanoo Samu Slotte, Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja.

Uusiutuvaa tuulienergiaa vihreällä lainalla

Yksi esimerkki vihreillä lainoilla rahoitetuista hankkeista on Vaasan kaupungin kunnallisen energiayhtiön, Vaasan Sähkön, investointi uuden tuulivoimapuiston perustamiseksi Norrskogeniin, Närpiöön. Tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan vuonna 2023 ja sen tuotantokapasiteetti on arvioitu olevan 300 GWh uusiutuvaa sähköä. Vaasan Sähkö on sitoutunut uusiutuvan energian kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen monella alueella ja yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.
“Tuemme aktiivisesti asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Arviomme mukaan vihreiden lainojen kysyntä jatkaa kasvuaan sekä markkinalla yleisesti ottaen että erityisesti Danske Bankissa", Samu Slotte päättää.

Mikä on vihreä laina?
Vihreällä lainalla rahoitetaan, tai uudelleen rahoitetaan, lainoja tai investointeja, jotka edistävät siirtymistä vähähiiliseen, ilmastonmuutokseen sopeutuvaan ja kestävään talouteen.

Green Bond -raportti

Vuosittain julkaistava Green Bond -raporttimme antaa yleiskatsauksen vihreän luotonannon kehityksestä ja varojen allokoinnista, mukaan lukien arvion näiden varojen käytön myönteisistä ympäristövaikutuksista.

Lue raportti