– Teollisuuden kesä vaikuttaisi sujuneen kohtalaisesti. Tahti on jonkin verran hidastunut siitä, mitä nähtiin syklisen elpymisen kiivaimmassa vaiheessa, mutta varsinaiseen huoleen ei ole aihetta, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Viime kuussa heikkohermoiset ehtivät hätkähtää, kun uusien tilausten arvo laski loppukeväästä lähes 35 prosenttia. Toukokuun luvussa nähtyä laskua selittää lähinnä edelliselle vuodelle osuneet telakkateollisuuden mammuttimaiset tilaukset, jotka vaikeuttivat vertailua. 

– Tilauskanta on teollisuudessa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Vahvaa tilauskantaa selittää suurelta osin telakkateollisuuden hyvä tilanne, mutta uusien tilauksien laaja-alainen nousu useimpina kuukausina kertoo siitä, että muillakin teollisuustoimialoilla kehitys on ollut hyvää.

Myös teollisuuden kausitasoitettu tuotanto jatkoi kesäkuussa kasvua. Kasvua kertyi 1,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Viime vuoteen verrattuna myös teollisuustuotanto nousi sattumalta samaiset 5,4 prosenttia, sekin lähinnä metalliteollisuuden vetämänä. Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet alkukesästä ja yritysten tilauskanta kohentunut. Kyselyssä vain 2 prosenttia vastaajista ennakoi suhdanteiden heikkenevän lähikuukausina, mikä kertoo siitä, ettei kauppasodan käytännön vaikutuksia arvioida vielä tuntuviksi.

– Kauppasodan asteittaisesta eskaloitumisesta huolimatta on maailmankaupan kasvu jatkunut toistaiseksi varsin hyvänä. Huolenaiheet liittyvät siihen, säilyykö kysyntäympäristö tulevaisuudessa sellaisena mihin viimevuosina on totuttu. Erityisesti euroalueen kasvu on vuoden ensimmäisellä puolikkaalla hidastunut tuntuvasti. Suomen tärkeän kauppakumppanin Saksan teollisuusluvut ovat olleet kesällä pettymys, mutta Suomen viennissä tämä ei vielä näy, sanoo Appelqvist.

Tullin eilen julkistamien ulkomaankaupan ennakkotietojen mukaan tavaraa vietiin Suomesta kesäkuussa vajaan 5,4 miljardin euron arvosta. Tavaraviennin arvo nousi 4,2 prosenttia, mikä on sekin kohtalainen luku, vaikka tavaraviennissä kesäkuun nousu selittyi kohonneilla hinnoilla, ei vientimäärillä.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/teul/2018/06/teul_2018_06_2018-08-10_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2018/06/ttvi_2018_06_2018-08-10_tie_001_fi.html
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-ennakkotilasto-kesakuussa-2018#

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.