Jo pitkään jatkunutta alijäämää ovat kasvattaneet viime aikoina esimerkiksi viennin vähentyminen Syyriaan ja Libyaan, suuri riippuvuus öljyn tuonnista, jota kasvattaa öljyn hinnan nousu sekä Erdoganin talouspolitiikka.

Turkissa puhjennut valuuttakriisi on saanut euronkin laskemaan, sillä markkinat pelkäävät eurooppalaisten pankkien antaneen paljon valuuttamääräistä lainaa turkkilaiselle yksityissektorille. Vaikka yksittäisten pankkien taseesta löytyykin paljon Turkki-lainoja (pääosin espanjalaiset, italialaiset ja ranskalaiset pankit), euroalueen pankkisektorin riski siinä on hyvin pieni. Emme usko, että pitkällä aikavälillä Turkin kriisillä olisi merkittävää vaikutusta eurooppalaiseen pankkijärjestelmään.

Turkin kriisin vaikutus Euroopan talouteen on pahetessaankin heikko. Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahdin mukaan Turkki ei ole taloudellisesti yhdentynyt Eurooppaan niin voimakkaasti, että Turkin kriisi heikentäisi merkittävästi Euroopan talouden kasvua. Danske Bankin mukaan Turkin osuus EU-maiden viennistä on varsin pieni. Yksittäisistä maista eniten Turkkiin vie Saksa, jonka vienti Turkkiin oli 1,7 prosenttia Saksan kokonaisviennistä. Myös muiden euromaiden Turkin viennin osuus kokonaisviennistä jää matalalle tasolle. 

Ahdin mukaan Turkin kriisin suurin vaikutus Eurooppaan tulee maahanmuuttopolitiikan kautta. Jos Turkin talouskriisi heikentää Turkin mahdollisuutta pitää kiinni Turkin ja EU:n vuonna 2016 tehdystä pakolaissopimuksesta, se voi lisätä EU-maiden populistien menestystä tulevissa eurovaaleissa.

Pikakommentin on kirjoittanut Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.