Työttömyysasteen trendi on laskenut vauhdikkaasti viime kuukausina ja olikin toukokuussa alimmalla tasollaan vuoden 2012 kesän jälkeen.

”Aivan mainioita työmarkkinalukuja toukokuulta. Vihdoin nähtiin sellainen ihme, että samaan aikaan sekä työllisyys että työttömyys paranivat selkeästi. Nyt molemmat mittarit osoittavat vahvasti oikeaan suuntaan, eikä tulkinnanvaraa jää”, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist (@JukkaAppelqvist).

Työllisiä oli toukokuussa jopa 90 000 viime vuotta enemmän, ja työllisyysasteen trendi nousi 71,4 prosenttiin. Kotimaassa talouskasvu on kiihdyttänyt alkuvuodesta, joten työllisyystilanteen koheneminen keväällä ei ole varsinaisesti yllätys. Parin viime kuukauden aikana oli työllisyyden paraneminen kuitenkin suhdannetilanteeseen nähden hidasta, mikä ehti aiheuttaa huolta. Nyt voidaan taas huokaista helpotuksesta.

”Ensisijaisesti on kyse kansainvälisestä suhdanteesta, joka on säilynyt väkevänä kauppasodan uhasta huolimatta, mutta toki kotimaiset politiikkatoimetkin ovat auttaneet. Tarkkaa arviota eri tekijöiden painoarvosta on mahdotonta tehdä, mutta selvää on, että kilpailukyvyn paraneminen ja aktivointitoimet lisäävät sekä työn kysyntää että tarjontaa. Eräs usein unohdettu politiikkatekijä on ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen enimmäiskeston lyhentyminen viime vuoden alussa, silläkin alkaa todennäköisesti olla jo vaikutusta”, sanoo Appelqvist.

Ilahduttavaa toukokuun työmarkkinaluvuissa oli myös se, että työllisyyden paraneminen oli laaja-alaista. Työllisyys parani sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja kattavasti eri puolilla maata. Lisää hyvää sopii myös odottaa, koska samalla TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä oli kovassa kasvussa.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.