Alkuvuoden osakemarkkinoilla nähty heilunta on tuonut mukanaan normaalimmat sijoittajien positiot, maltillisemman tunnelman ja houkuttelevammat arvostustasot. Tämä tarkoittaa sitä, että kun poliittinen taustahäly rauhoittuu, sijoittajat voivat lisätä riskisijoitusten osuutta salkussaan. Toki tämä edellyttää sitä, että globaali talouskasvu säilyy vahvana. 

Viime viikon talousjulkistukset Yhdysvalloista ja Kiinasta olivat vaikuttavia. Euroopasta talousluvut eivät ole yhtä vahvoja, mutta eivät myöskään heikentyneet merkittävästi. Yhdysvalloissa työmarkkinat yllättivät positiivisesti: uusia työpaikkoja luotiin toukokuussa 223 000 kappaletta, palkat ovat nousussa ja työttömyys laski tämän alhaisimmille tasoille tällä vuosituhannella. Myös Yhdysvaltojen kuluttajaluottamus nousi toukokuussa korkeimmalle tasolle 18 vuoteen. Vaikka BKT-kasvua ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laskettiin aiemmasta arviosta 2,2 % vuosivauhtiin, analyytikot nostavat tämän vuoden kasvuennusteita korkeammalle. Atlanta Fedin BKT-arvio näyttää tällä hetkellä vuosikasvun olevan 4 %:n luokkaa. 

Kiinasta saatiin myös hyviä uutisia, kun teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi korkeimpiin tasoihin lokakuun 2017 jälkeen. Vaikka palvelu-ostopäällikköindeksi nousi vain vähän, kertovat nämä luvut siitä, että Kiinan kasvu on hyvällä mallilla huolimatta rakenneuudistuksista kuten ylikapasiteetin purkamisesta, päästövähennyksistä ja varjopankkitoiminnan suitsemisesta. 

Inflaatiojulkistus oli Fedille hyvä uutinen, mutta EKP:lle aiheutti enemmän päänvaivaa. Yhdysvalloissa PCE-inflaatio nousi 1,9 %:n ja öljyn hinnan tukemana euroalueen HICP-inflaatio myös nousi 1,9 % tasolle, korkeimmalle vuoteen. Tämä tukee EKP:n tavoitetta aloittaa rahapolitiikan normalisointi, mutta muuten euroalueen hiipunut kasvuvauhti, Italia-huolet ja kauppapolitiikan sotkut ovat kaikki pulmia EKP:lle. Euroalueen talousluvut ovat aiempaan heikompia mutta yhä korkeilla tasoilla – esimerkiksi teollisuuden PMI laski tasolle 55,5 joka tarkoittaa hyvää talouskasvua mutta se on myös heikoin lukema 15 kuukauteen. Euroopan komission taloustunnelmia kartoittava kysely, joka kattaa yritysten ja kuluttajien luottamuksen, laski odotuksia vähemmän erittäin korkeilta tasoilta.

Tämän viikon talousjulkistukset todennäköisesti eivät heiluta markkinoita suuntaan tai toiseen. Eilen julkaistut Yhdysvaltojen kestokulutushyödykkeiden tilaukset laskivat hieman. Tänään julkistetut euroalueen toukokuun lopulliset ostopäällikköindeksit olivat linjassa odotusten kanssa. Sijoittajat olivat helpottuneita, kun Italiaan saatiin muodostettua hallitus. Tämä ei johtunut siitä, että he pitäisivät EU-kriittisesti ja potentiaalisesti valtion menoja holtittomasti kasvattavasta hallituksesta, vaan siitä, että tämä oli parempi vaihtoehto kuin uudet vaalit joissa populistit olisivat saattaneet saada vielä enemmän ääniä. Italian valtionlainan korot laskivat aiemmista huipuista, mutta ovat yhä korkeilla tasoilla kuukauden takaiseen verrattuna. Uskomme markkinoiden pysyvän aavistuksen hermostuneina ja reagoivat uutisiin muun muassa Italian valtion budjettiin liittyen. Kommunikaatiota EU:n kanssa seurataan tarkasti.

Trumpin päätös poistaa liittolaisille annetut poikkeukset ja asettaa siis tuontitullit EU:sta, Kanadasta ja Meksikosta tulevalle teräkselle ja alumiinille aiheutti turhautumista, kiukkua ja vastatoimia. EU ei ainakaan aktiivisesti lähtenyt neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa tässä vaiheessa, vaan päätyivät ehdottamaan tuontitulleja amerikkalaisille moottoripyörille, viskille, tupakalle ja maapähkinävoille. Päättävät tahot ymmärtävät, että kauppasota rajoittaa talouskasvua, ja että nämä tuontitullit ovat enemmänkin aseita tulevissa kauppaneuvotteluissa. Tällä hetkellä tuontitullien aiheuttamat riskit vaikuttavat kuitenkin suuremmilta. EU on haavoittuvainen johtuen kauppasuhteista, ja tuontitullit yhdistettynä hieman pehmeämpään talousdataan, Italian tilanteeseen ja EKP:n suunnitelmiin lähteä purkamaan osto-ohjelmia voivat olla huono asia talouskasvulle tulevaisuudessa. Ekonomistimme näkemyksen mukaan EUR/USD-vaihtokurssi saattaa jatkaa alhaisemmilla tasoilla, ja pidemmän aikavälin tavoitetta harkitaan. He uskovat myös, että Yhdysvaltojen ja Saksan valtionlainojen korot pysyvät alhaisina lähikuukausina.

Vaikka alueelliset kasvuvauhdit eroavat toisistaan enemmän nyt kuin 2017, uskomme taantumariskien olevan yhä erittäin alhaiset ja globaalin kasvun jatkavan historiallista keskiarvoa kovempana tulevien vuosineljännesten aikana. Tämä yhdistettynä yritysten vahvaan tuloskehitykseen, korkojen maltilliseen nousuun ja aiempaa edullisempiin arvostustasoihin, johtaa päätökseemme pysyä osakkeissa ylipainossa.

Kommentin on kirjoittanut Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto (@KKivipelto).

Ajankohtaiset talouskatsaukset

Tutustu Danske Bankin ekonomistien viimeisimpiin talouskatsauksiin.

Lue lisää

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.