Mitä valuuttariski tarkoittaa?

Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen keskinäisistä arvonmuutoksista johtuvia vaikutuksia yrityksen tulokseen, kassavirtoihin ja taseeseen. Yritykset, joilla on valuuttamääräisiä ostoja tai myyntejä ovat alttiita valuuttariskille.

Valuuttakursseja heiluttavat monet makrotalouden tekijät, kuten korkoero, talouskasvu ja yleinen riskinottohalukkuus epävarmuustekijät markkinoilla. Kuten osakemarkkinoilla, myös valuuttamarkkinoilla muutosten ennustamiseen liittyy epävarmuutta, koska odottamattomat ilmiöt voivat vaikuttaa valuuttakursseihin nopeasti ja arvaamattomasti.

Tarvitseeko yritykseni suojautua valuuttariskiltä? 

Finanssiriskeihin varautuminen on tärkeä osa yrityksen johtamista ja kassavirran ennakointia.

– Yrityksen valuuttariskejä kartoitettaessa tulisi aluksi selvittää, kuinka paljon kassavirroista on muissa valuutoissa. Tämän jälkeen on hyvä miettiä, kuinka valuuttakurssimuutoksien aiheuttamien riskien suhteen toimitaan ja laatia suojauspolitiikka toiminnan tueksi. Suojauspolitiikka luo raamit sille, kuinka valuuttariskit yrityksessä määritellään ja miten valuuttariskien suhteen toimitaan, kertoo Danske Bankin riskienhallinnan asiantuntija Janne Sumusalo.

Suojauspolitiikkaan sisällytetään se, mitä valuuttariskejä liiketoimintaan kuuluu, mitä suojausinstrumentteja voidaan käyttää ja kuinka suurelta osin paljon valuuttariskiltä suojaudutaan.

Jos yrityksessäsi on tunnistettu valuuttakurssien heilunnan vaikutukset ja haluaisit kartoittaa liiketoimintaasi koskevia valuuttariskejä tai keskustella suojauspolitiikan laatimisesta, ota yhteyttä palkittuun valuuttatiimiimme. Kartoitetaan yhdessä yrityksesi liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja tarpeet, ja katsotaan kuinka niiltä voi suojautua järkevästi. 

Danske Bankin Valuuttakoulu on kaksiosainen webinaarisarja, jossa käsitellään valuuttariskin suojaamista, suojausstrategiaa ja soveltuvan instrumentin valintaa käytännössä.

16373b03-00090254-e858151c

Haluaisitko keskustella Danske Bankin valuuttatiimin kanssa omista tarpeistasi?

Ota yhteyttä