Miksi vastuullisuus on yhä tärkeämpää?

Valtiot ovat määritelleet tiukat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja ne ohjaavat yritysten toimintaa jatkossa entistä vahvemmin. Valtioiden lisäksi rahoittajat, sijoittajat ja asiakkaat vaativat yrityksiltä toimia vastuullisuuskysymysten huomioimiseksi. Yritysten on huomioitava vastuullisuus koko arvoketjussa, ei vain omissa ydintoiminnoissaan. Esimerkiksi tiivis yhteistyö toimittajien ja alihankkijoiden kanssa tukee työtä vastuullisemman liiketoiminnan edistämiseksi.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi yritysten tulee keksiä täysin uusia tapoja tehdä asioita. Yritysten olisikin olennaista kääntää näkökulma vastuullisuuden tuomista lisärasitteista siihen, miten muutoksesta voisi hyötyä. Miten oman yrityksen liiketoimintaa pystyisi kehittämään niin, että haasteet voisi kääntää mahdollisuudeksi?

 

Vastuullisuus osaksi liiketoimintastrategiaa

Yritykset pitävät vastuullisuutta entistä olennaisempana tekijänä itselleen. Edelläkävijäyrityksissä vastuullisuus ei ole erillinen liiketoiminnasta irrallinen asia, vaan se on integroitu vahvasti liiketoimintastrategian ytimeen. Näissä yrityksissä mietitään, mitä lisäarvoa vastuullisuus tuo yritykselle, sen työntekijöille ja asiakkaille, ja miten vastuullisuudella pystytään erottautumaan positiivisesti kilpailijoista.

Katso Yritysvastuun askelmerkit
-webinaarisarja

Mistä yrityksen tulisi vastuullisuustyössään lähteä liikkeelle ja miten vastuullisuus käännetään kilpailuvaltiksi? Yritysvastuun askelmerkit -webinaarisarjassa Stalatube, Oilon Group ja Remeo kertovat, miten yritykset ovat tuoneet vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaansa.

Katso jaksot