Suomen talous kääntyi keväällä 2021 vahvaan kasvuun vaisun talvikauden jälkeen. Vuoden kolmannen neljänneksen kasvu nosti Suomen bruttokansantuotteen yli koronaa edeltäneen tason. Danske Bank ennustaa talouden kasvavan ensi vuonna.

– Talven 2021-2022 aikana koronan aiheuttamat rajoitustoimet Suomessa ja vientimarkkinoilla jarruttavat kasvua, mutta odotamme tilanteen helpottavan 2022 keväällä. Danske Bankin tuorein ennuste on, että talous kasvaa ensi vuonna 2,8 prosenttia, mutta hidastuu tämän jälkeen, arvioi pääekonomistimme Pasi Kuoppamäki.

Suomen vienti laski koronavuonna 2020 lähes 7 prosenttia. Tälle vuodelle Danske Bank ennustaa 4 ja ensi vuodelle 6 prosentin kasvua vientiin. Vuonna 2023 viennin kasvu puolittuu 3 prosenttiin.

– Keskeisten vientimarkkinoiden talouksien odotetaan kasvavan, joskin hieman aiemmin arvioitua hitaammin, ja teollisuuden tilauskanta on Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan tavanomaista suurempi. Palveluvientikin kääntyi selvään nousuun tammi-syyskuussa, joskin matkailun täysi elpyminen vie aikaa.

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa 3 kertaa vuonna 2022, jotta kohonnut inflaatio saadaan pidettyä aisoissa.

– Danske Bank ei odota Euroopan keskuspankin seuraavan perässä vielä vuonna 2022, eli lyhyet korot pysyvät alhaalla Suomessa. Näkymä suhdanteissa ja rahapolitiikassa heikentää euron valuuttakurssia suhteessa dollariin, mikä omalta osaltaan vauhdittaa Suomen vientiä.

Investoinnit virkoamassa

Investoinnit ovat kehittyneet kehnosti viime vuosina. Luisu alaspäin alkoi jo ennen koronakriisiä vuonna 2019.

– Lähitulevaisuus näyttää investointien osalta valoisammalta. Teollisuuden käyttöaste on noussut lähelle historiallista maksimitasoa, joten ennustamme teollisten investointien kasvavan, kun sekä vienti- että kotimainen kysyntä pysyvät vahvoina, Kuoppamäki sanoo.

Yrityksen mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa heikentää se, että talouden vapaat resurssit alkavat vähitellen olla kuitenkin täyskäytössä: esimerkiksi osaavasta työvoimasta on pulaa, ja vuonna 2023 Suomen talouden kasvuvauhti hidastuu keskimääräisen pidemmän aikavälin kasvuvauhdin mukaiseksi.

– Työn tuottavuuskehityksen ennakoidaan seuraavan koronaa edeltänyttä vaatimatonta trendiä ja työikäisen väestön ennustetaan supistuvan. Yritysten kannalta kysyntää riittää ja kannattavuus voi pysyä hyvällä tasolla, mutta kasvumahdollisuudet vähenevät Suomessa. Talouden kasvukattoa voidaan nostaa hieman korkeammalle investoinneilla tuotannon automaatioon, talouden digitalisaatioon ja infrastruktuuriin sekä vauhdittamalla työperäistä maahanmuuttoa.

 

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan