Yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta suunnittelevan tulee ensimmäisenä selvittää itselleen, milloin hän on valmis luopumaan yrityksestään, ja mitkä ovat luopumisen tärkeimmät reunaehdot. Näiden päätösten jälkeen edessä on kaupan tai lahjan toteutuksen suunnittelu, yhtiön arvonmääritys, mahdollisen kaupan rahoitus ja ylijäävien varojen sijoittaminen. Apua eri vaiheissa saa esimerkiksi tili- tai asianajotoimistolta, mutta onnistuneen omistajanvaihdoksen takaa kokonaisvaltainen suunnitelma yhden kumppanin kanssa.

”Me Danske Bankissa rakennamme askeleet onnistuneelle sukupolvenvaihdokselle tai yrityskaupalle ottaen huomioon kaikki yksityiskohdat. Oman asiantuntijuutemme lisäksi otamme tarvittaessa mukaan myös yhteistyökumppaneitamme kuten lakimiespalvelut, yritysmyynnin ammattilaiset, Finnveran sekä mahdolliset juniorirahoittajat”, kertoo asiakkuusjohtaja Esa Lipponen Danske Bankin Pohjois-Suomen Yrityspankista.

Yritysoston suunnittelussa pätevät monet samat lainalaisuudet kuin omistajanvaihdoksessa. ”Yrittäjä tuntee todennäköisesti oman toimialansa toimijat ja mahdollisen ostokohteen erittäin hyvin, mutta yritysostoon liittyy – kaupan rahoittamisen ohella – erilaisia haasteita, joissa pankkina voimme olla arvokas apu ”, Esa Lipponen jatkaa.

”Voimme esimerkiksi auttaa ostokohteen etsimisessä, arvonmäärityksessä sekä sopivan rahoitusvaihtoehdon kartoittamisessa ja tarjoamisessa. Olemalla mukana hankkeessa alusta alkaen autamme hallitsemaan mahdollisia riskejä.”

 

Pankki on hyvä keskustelukumppani silloinkin, kun yritystoiminnan jatkaja tulee perheen sisältä

Sukupolvenvaihdostilanteet ovat kaikki erilaisia. Tapahtuma on monesti ainutkertainen sekä luopuvalle yrittäjälle että jatkavalle perilliselle, kun pitkänkin ajan kuluessa rakennettu liiketoiminta siirretään eteenpäin. Usein yritykseen on kertynyt myös liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta, joka tyypillisesti erotetaan luopujan ”vanhuudenturvaksi”.

”Sukupolvenvaihdostilanteissa pankilla on kyky auttaa yrittäjää monella tapaa, olipa kyse sitten lainopillisesta tai verotukseen liittyvästä neuvonannosta, järjestelyn rahoittamisesta tai luopuvan yrittäjän varallisuuden suunnittelusta ja hoitamisesta”, kertoo yritysanalyysipalveluista vastaava johtaja Tomi Pitkänen Danske Bankista.

Yrityksen luovutuskuntoon saattaminen voi edellyttää etukäteistoimia, jotta yrityksestä tehdään jatkajalle optimaalinen kohde. Järjestelyihin liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä. Perehdy lainopillisiin näkökulmiin lisää artikkelissamme Yrityksen sukupolvenvaihdos - huomioi nämä juristin neuvot.

 

Omistajanvaihdoksen ja yritysoston rahoitusratkaisut voidaan räätälöidä monipuolisesti 

Yritysosto vaatii usein taakseen runsaasti pääomaa, mutta kauppaa ei tarvitse rahoittaa pelkin kassavaroin.

”Yrityskauppaa on harvoin syytä toteuttaa puhtaasti päivän tasearvoon perustuvalla kauppahinnalla. Pankin asiantuntijoilta saa apua yhtiön tulevien kassavirtojen laskemiseen ja niiden riittävyyteen, ja kokonaisuutta tarkastelemalla autamme valitsemaan eri rahoitusmallien osalta sopivimman vaihtoehdon”, Tomi Pitkänen kertoo.

”Joskus yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos voidaan rahoittaa osittain ostettavan yhtiön rahoituksen kautta, mikä pienentää varsinaista kauppahintaa. Muita rahoitukseen vaikuttavia keinoja ovat muun muassa kiinteistöjen jättäminen kaupan ulkopuolelle, omistajan jääminen määräajaksi yhtiöön sopivalla omistusosuudella tai kauppahinnan osan maksun lykkääminen.”

 

Kauppa on tehty – mitä sen jälkeen?

Yrityksestä luopuvalla myyjällä on yrityskaupan jälkeen käsissään uusi haaste – kasvaneesta varallisuudesta huolehtiminen. Danske Bank on myyjän henkilökohtaisen talouden tukena vielä yrityskaupan jälkeenkin.

”Onnistuneen kaupanteon jälkeen pankin asiantuntijat auttavat yrittäjää rakentamaan tavoitteisiin tähtäävän suunnitelman, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkinaolosuhteissa. Olennaista suunnittelussa on taloudellisen mielenrauhan varmistaminen varautumalla tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja riskeihin niin oman talouden kuin sijoitusten osalta. Sijoitusstrategian toteuttamiseen tarjoamme ensiluokkaista varainhoitoa ja sijoituspalveluja”, kertoo Iiro Koivikko Danske Bankista.

Ota meihin yhteyttä -

keskustelemme mielellämme omistajanvaihdoksen suunnitelmistasi!