Tuotantolinjat ja kalustohankinnat kannattaa rahoittaa joustavasti

Velkakirjalaina on monen yrittäjän ensimmäinen ajatus kasvun rahoitusta pohtiessa. Aina se ei kuitenkaan ole yrityksen kannalta paras tai joustavin vaihtoehto. Jos yrityksen kasvu vaatii panostusta tuotantokapasiteettiin kone- ja kalustohankintojen muodossa, järkevin ratkaisu on usein osamaksu- tai leasingrahoitus. Tällöin hankittava kalusto toimii suurelta osin rahoituksen vakuutena, kun taas velkakirjalainan vakuudeksi tarvitaan usein kiinteää omaisuutta tai yrityskiinnityksiä. Kun rahoitat kalustohankinnat osamaksu- tai leasingrahoituksella, yrityksellesi jää vakuuksia esimerkiksi kasvun vaatimien käyttöpääomainvestointien rahoittamiseen.

Lisäneliöiden hankinnassa velkakirjalaina on kuningas

Velkakirjalainalla on oma merkittävä roolinsa – se on yksinkertaisin vaihtoehto rahoittaa investoinnit uusiin toimitiloihin ja tuotantotiloihin. Hankittava kiinteistö kattaa käyttötarkoituksesta ja sijainnista riippuen osan vakuudesta, ja loppuosan voi kattaa omarahoituksella tai lisävakuuksilla. Vakavarainen, vahvaa kassavirtaa tuottava yhtiö ei välttämättä edes tarvitse omarahoitusta. Myös tällöin yritykselle jää puskurikassaa kasvun vaatimaa käyttöpääomaa varten.

Käsiparien lisäys on lähes aina käyttöpääomakysymys

Usein kasvun tekeminen tarkoittaa yksinkertaisesti henkilötyötuntien lisäämistä. Uusien käsiparien kustannukset alkavat juosta ennen tuottoja, minkä seurauksena lisääntynyt käyttöpääoman tarve on monelle talousjohtajalle tuttu ongelma.

Yrityksen omien kassavarojen lisäksi käyttöpääoma on helppo rahoittaa pankin ratkaisuilla, erityisesti luotollisella tilillä. Tililimiitin avulla yrityksen omaa puskurikassaa voidaan kanavoida tuottavampaan käyttöön. Kunnollinen käyttöpääomapuskuri mahdollistaa kasvuyrityksille isojen projektien ja sopimusten tavoittelun. Esimerkiksi uuden projektin vaatimat rekrytoinnit saadaan käyttöpääomapuskurin avulla käyntiin jo ennen kuin nimet ovat hankesopimuksessa. Jos yrityksen omat vakuudet eivät riitä limiittiratkaisuun, yritys voi hakea takausta Finnveralta. Kun teet luottohakemuksen, Danske Bank tekee halutessasi Finnveran takaushakemuksen puolestasi.

tietokoneen käyttäjä

Analyysi tulevista kassavirroista on yritysoston rahoituksen ensiaskel

Kun suunnittelet laajentumista yritysostolla, ensimmäinen askel on rakentaa perusteltu näkemys laajentuneen yrityksen kassavirran tasosta. Rahoitusinstrumentista riippumatta rahoittajalle on tärkeintä esittää uskottava suunnitelma investoinnin kannattavuudesta ja erityisesti ostokohteen tulevan kassavirran kehityksestä. Danske Bankin Corporate Analytics -tiimi tarjoaa yrityksen tarpeisiin räätälöityä kassavirta-analyysipalvelua. Sen avulla yritysoston suunnittelu saa selkeämmät suuntaviivat, ja yrityspäättäjä selkeän yleiskuva lähtötilanteesta. 

Yksittäinen yritysosto on yleensä järkevää rahoittaa perinteisellä velkakirjalainalla, mutta jos tavoitteena on tehdä useampi yrityskauppa lyhyellä aikavälillä, paras ratkaisu on rahoitus- tai valmiusluottolimiitti. Tällöin tehdään yhdellä kertaa limiittisopimus, jonka puitteissa yritys voi nostaa joustavasti lyhytaikaisia lainoja sopimuksen ehtojen mukaan. Limiitit mahdollistavat ostopaikkoihin tarttumisen erittäin nopeasti, ja ne ovat hyvä vaihtoehto myös pitkäaikaisten, lopullisilta kustannuksiltaan epävarmojen projektien rahoitukseen. 

Kasvun tielle tähtäävän yrityksen tarpeet ja investoinnit on helpompi tunnistaa, kun asioita tarkastelee eri näkökulmista. Yrityspäättäjän on hyvä ottaa askel taaksepäin, jotta ison kuvan hahmottaminen auttaa tekemään juuri oikeat päätökset myös pidemmällä aikavälillä. Isoja päätöksiä ei tarvitse – eikä aina kannata – tehdä yksin. Siksi olemme yritysasiakkaidemme myös silloin, kun kasvu on vasta alkutekijöissään ja oikeat rahoitusratkaisut vielä pohdinnassa. Tärkeintä on käydä toimeen hyvissä ajoin ja avata keskustelu rohkeasti. Se on ensimmäinen askel kasvun tiellä.

Onko yritykselläsi kasvuhanke, jonka rahoituksesta haluaisit keskustella asiantuntijan kanssa?

Ota yhteyttä