Merituulipuisto, neljä sähkövoimalla toimivaa autolauttaa, yli 30 vesivoimalan kunnostushanke, 300 huoneistoa käsittävän ekologisen ja energiatehokkaan asuinrakennuksen rakentaminen ja kierrätyslaitoksen toiminnan tehostaminen. Nämä ovat esimerkkejä hankkeista, jotka on rahoitettu Danske Bankin myöntämillä vihreillä yrityslainoilla.

Kestävät rahoitusvaihtoehdot on tarkoitettu yritysten kestävää kehitystä edistävien hankkeiden rahoittamiseen. Vihreät lainat on tarkoitettu hankkeisiin, joilla on selkeä ympäristövaikutus. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen, päästöttömän liikenteeseen tai uusiutuvan energiaan. Pankin asiantuntijat arvioivat hankkeen ympäristövaikutukset ja seuraavat niitä säännöllisesti. 

Yrityslaina voidaan linkittää myös yrityksen kestävyys- tai vastuullisuustavoitteisiin. Silloin sitä ei kutsuta vihreäksi, vaan kestävyys- tai vastuullisuustavoitteisiin sidotuksi lainaksi. Molempien logiikka on kuitenkin sama: lainaehdot sidotaan yrityksen kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin, jotka ohjaavat liiketoimintaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

puut pinossa

Rahoitusmarkkinoilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yksittäiset hankkeet vaikuttavat ympäristöön positiivisesti vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Kun hankkeita on monia, vaikutuksista tulee merkittäviä. Vuoden 2019 lopussa Danske Bank -konsernin vihreiden lainojen arvo oli 930 miljoonaa euroa, ja niiden ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 523 039 tonnia – mikä vastaa lähes 65 000 pohjoismaalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

”Viime vuonna suuryrityksille myöntämistämme lainoista jo 20 prosenttia oli vihreitä. Vihreä luotonanto on keskeisessä roolissa tukemassa ja nopeuttamassa asiakkaidemme siirtymistä vihreään talouteen. Kestävää kehitystä tukevien rahoitusmarkkinoiden kasvattaminen kanavoimalla pääomaa hankkeisiin, joihin liittyy selkeästi määritelty ympäristö- tai sosiaalinen hyöty, on sen vuoksi tärkeää myös meille.”, linjaa Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte

Slotten mukaan yrityksissä ymmärretään vihreiden lainojen ja muiden kestävien rahoitusratkaisujen arvo myös profiloivana tekijänä: ”Kun yrityksen omat ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet linkitetään kestäviin rahoitusratkaisuihin, niihin saadaan ihan uudenlaista painoarvoa. Kestävä rahoitusratkaisu toimii todisteena siitä, että pankki ja sijoittajat näkevät yrityksen hankkeessa keitä ympäristöhyötyjä ja että kyseessä on globaalit kestävyystavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat huomioonottava hanke.”