Tilastokeskus esitti samalla kokonaistuotannon kehityksen pohjalta ennakollisen arvion vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kehityksestä. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneet peräti 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin (@JukkaAppelqvist) mukaan bruttokansantuotteesta aamun kasvuluvut ovat vahvoja.

”Kasvu on jatkunut korkealle viritettyjen odotusten mukaisena ja vauhdikkaampanakin. Näyttää siltä, että talouden tahti on piristynyt taas vaisumman syksyn jälkeen. Vientiteollisuuden suhdanne on säilynyt hyvänä, ja samalla ulkomaankaupan rinnalle on astunut yhä enemmän kotimainen kysyntä tukemaan kasvua. Eilen Tilastokeskus raportoi, että yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reaalisesti melkein viisi ja puoli prosenttia. Tällainen kasvu tuo väkisinkin nostetta kulutuskysynnän puolelle.” 

Myöhemmin tänään ilmestyy myös euroalueen ennakollinen BKT-kuvaaja vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Kansainvälisen ekonomistiraadin ennakkoveikkauksissa euroalueen vuosikasvun odotetaan jatkuvan 2,5 prosentin vauhtia. Neljännesvuositasolla euroalueen talouksien ennakoidaan kasvaneen 0,4 prosenttia. Myös euroalueen kasvu siis jatkuu, mutta tällä hetkellä Suomen talouden kasvuvauhti näyttää taas ylittävän selvästi euroalueen keskiarvon.

”Toki aamun lukuja tulkitessa täytyy muistaa pitää jäitä hatussa. Kokemus kertoo, että ensimmäiset ennakolliset tiedot bruttokansantuotteen kehityksistä muuttuvat vielä paljon. Parin edellisen neljänneksen kohdalla kasvuvauhti on myöhemmin tarkentunut aika selvästi alaspäin ennakkotiedoista, joten tilaa on myös pettymyksille”, toteaa Appelqvist.

Ensimmäiset viralliset tiedot vuoden 2018 bruttokansantuotteen kehityksestä julkistetaan parin viikon päästä (31.5.).

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/2018/03/ktkk_2018_03_2018-05-15_tie_001_fi.html
Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.