Markkinoiden turvallisuushakuisuus näkyi Italian ja Espanjan valtionlainojen korkoeron revetessä Saksaan nähden ja myös siinä, että Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korko laski alle 3 %. Vaikutus osakemarkkinoille on ollut rajattu ja kertoo siitä, että sijoittajat osaavat erottaa politiikan taloudesta.

Uskomme, että politiikka on puhutuin asia Euroopassa tällä viikolla. Viime viikon epävarmuus uudesta hallituksesta Italiassa ei ole helpottanut, kun sijoittajat sopeutuvat uutiseen, että Italian Presidentti Mattarella ei ole suostunut hyväksymään euroskeptistä pääministeriehdokasta Savonaa. Tämä saattaa laukaista jopa uudet vaalit. Espanjassa valtionlainan korot olivat nousussa perjantaina kun julkisuuteen tuli useaan hallituspuolueen jäseneen kohdistuneita korruptiosyytöksiä. Jopa uusia vaaleja on vaadittu.

Uskomme korkoerojen nousevan Saksan ja näiden alueiden valtionlainojen välillä ja Italian ja Espanjan pörssireaktiot voivat mahdollisesti levitä muualle jos Savona nimitetäänkin ja italialaiset pankit jatkavat kurssilaskuaan. Emme usko, että nykyinen poliittinen myllerrys johtaa kuitenkaan uuteen velkakriisiin ja siksi pehmeys markkinoilla on ostomahdollisuus.

Poliittisen hälyn keskellä huomasimme, että öljyn hinta laski melkein 3 % perjantaina kun mahdollisista tuotantomäärien nostoista saatiin tietää OPEC:in ja Venäjän osalta. Tämä on positiivista koska öljyn hintaa on viime aikoina nostanut alhaisempi tarjonta Venezuelasta ja epävakaa Iranin tilanne.

Yhdysvalloissa kestohyödykkeiden myynti oli pettymys, mutta odotuksia heikompi luku johtui lähinnä alhaisemmasta lentokonekysynnästä ja tämä on voimakkaasti vaihteleva lukema. Investoinnit kasvoivat, ja tämä lupaa hyvää globaalille talouskasvulle.

Tämä viikko tulee olemaan kiireinen talouslukujen osalta. Yhdysvalloissa keskitytään etenkin perjantaina julkaistavaan työllisyysraporttiin. Odotamme, että toukokuussa luotiin 190 000 uutta työpaikkaa ja että työttömyysaste säilyy ennallaan 3,9 %:ssa. Tuntiansioiden odotetaan nousseen 0,2 %:a kuukauden takaiseen ja 2,6 %:a vuoden takaiseen verrattuna, eikä niistä pitäisi syntyä markkinoille suurta vaikutusta. Jos tuntiansiot kasvavat odotettua enemmän on Fed jo purkanut inflaatiopelkoja ja niistä johtuvaa koronnostovauhdin nopeutusta ennakkoon; Fed on viime aikoina kommentoinut kuinka he hyväksyvät sen, että inflaatio hetkellisesti nousisi yli 2 %:n. Uskomme perjantaina myös julkaistavan ISM-ostopäällikköindeksin tukevan vahvaa talouskasvunäkymää.

Sekä Yhdysvalloista, että Euroopasta on luvassa inflaatiolukuja. Yhdysvalloista ei odoteta yllätyksiä, mutta Euroopassa saatamme nähdä kuinka öljyn hinta on nostanut inflaatiota aiemmasta 1,2%:sta 1,6 %:iin. Tämän pitäisi olla jo sijoittajien odotuksissa, mutta kuten yleensäkin joku saattaa silti yllättyä – vaikutus markkinoihin on todennäköisesti pientä ja kyseessä ei ole pohjainflaatio vaan kokonaisinflaatio.

Aasiasta fokuksessa ovat Kiinan virallinen sekä Caixin-ostopäällikköindeksit. Uskomme niiden laskeneen hieman, ja tämä kertoo yhä hyvästä, mutta rakenteellisten muutosten hieman rajoittamasta kasvusta. Muun muassa perusteollisuussektorilla on nähty leikkauksia tuotantokapasiteetista mikä rajoittaa kasvuvauhtia.

Kaiken kaikkiaan talousjulkaisujen pitäisi olla tärkein tekijä tällä viikolla, mutta jos ne jäävät vaisuiksi niin ne yhdistettynä poliittiseen epävarmuuteen saattaa tuoda markkinoille heiluntaa. Siksi, vaikka otsikot saattavat tuoda huolia, me emme ole huolissamme. Talouskasvu tukee yhä ylipainoa Euroopassa ja näemme heikot hetket markkinoilla hyvinä ostopaikkoina.

Kommentin on kirjoittanut Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto (@KKivipelto).

Ajankohtaiset talouskatsaukset

Tutustu Danske Bankin ekonomistien viimeisimpiin talouskatsauksiin.

Lue lisää

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.