Tässä kommentissa oli mielestäni paljon totuutta, sillä maksamisen halutaan siirtyvän yhä enemmän taka-alalle. Ostajan harkinnan hetket lyhenevät ja katoavat ehkä kokonaan. Kukaan meistä ei halua ostaa tilisiirtoa tai luottokorttitapahtumaa vaan haluamme tuotteen tai palvelun. Maksu on pakollinen paha, jonka toivotaan hoituvan mahdollisimman helposti, kun ostopäätös on tehty.

Maksaminen on suuressa murroksessa. Siihen vaikuttaa moni tekijä – makrotaloudelliset seikat, teknologinen kehitys, paljon parjattu sääntely, kiristyvä kilpailu, uudet toimijat ja lopuksi mielestäni se kaikkein tärkein tekijä, eli kuluttajakäyttäytymisen muutos. 

Kuluttajabisneksen voimat vaikuttavat pitkälti siihen, mitkä ratkaisut lentävät customer to business -segmentissä tulevaisuudessa.

Maksamisen vaihtoehtoja on monia, ja yritysten kannalta tilanne on kiinnostava. Pitääkö tällä hetkellä investoida kaikkiin uusiin vaihtoehtoihin? Kuka kaikki investoinnit maksaa? Onko tulevaisuudessa yksi tai muutama ylivoimainen ratkaisu?

Samanaikaisesti perinteistenkin maksutapojen kulku nopeutuu. Tavoitteena on (lähes) täydellinen reaaliaikaisuus niin kotimaisissa kuin rajat ylittävissä suorissa maksuissa. Lisäksi samaan aikaan panostetaan myös läpinäkyvyyteen. Jo nyt on mahdollista seurata rajat ylittävän maksun kulkua maksajalta saajalle saakka omassa verkkopankissa.

Tämä tuo lisäpaineita turvallisuudelle. Pankkialaan kohdistuva regulaatio avaa toimialaa yhä enemmän kolmansille osapuolille. Parin vuoden takaiset tutkimukset povasivat perinteisille pankeille hankalia aikoja kilpailun näin kiristyessä. Uusimmissa tutkimuksissa sävy on muuttunut positiivisempaan suuntaan. Fintechit ja niin sanotut perinteiset toimijat voivatkin hyötyä toisistaan ja luoda yhdessä parempia palveluja loppuasiakkaille. Itse olen uskonut tähän trendiin jo pitkään – muutosvoimat pakottavat perinteiset toimijat muuttumaan ilman sääntelyäkin. Tai rehellisesti sanoen, jos ne eivät muutu, jää niille heikot eväät menestyä tulevaisuudessa.

Maksajan ja ostajan kannalta tilanne on kuitenkin erinomainen. Muutostrendit tuovat heille yhä enemmän vaihtoehtoja maksamiseen.

Meiltä pankeilta toivotaan selkokielistä informaatiota eri maksutavoista, niiden hyödyistä ja niihin liittyvästä turvallisuudesta. Pankit ovat perinteisesti olleet asiakkaidensa apuna – niin myös nytkin.  Käänny siis pankkisi puoleen, jos maksamisen trendisanat ja termit eivät aukene!

Blogin on kirjoittanut Danske Bankin Cash Management -johtaja Rauni Haaranen. Tässä blogisarjassa Danske Bankin asiantuntijat pohtivat maksamisen muutosta eri näkökulmista. 

Yrityksen maksuratkaisut

Maksuliikkeen hoituminen vaivattomasi ja tehokkaasti on tärkeää. Palvelujemme avulla ratkaiset yrityksesi maksamisen ja laskuttamisen haasteet sekä tehostat toimintoja. Avullamme hallinnoit myös yrityksesi kassaa älykkäästi.

Lue lisää