Bruttokansantuotteen arvo oli viime vuonna 224 miljardia euroa. Kansantalouden kysyntä, jota siis myös tuonti ja varastomuutos tyydyttävät, kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia. Kysyntää kasvattivat erityisesti investointien 6,3 prosentin sekä viennin 7,8 prosentin lisääntyminen. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistui 0,4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen nettoluotonanto oli yhdeksättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, ollen miljardi euroa. Julkisyhteisöjen (EDP) velka oli vuoden 2017 lopussa 137,3 miljardia euroa, eli reilu miljardi suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laski 61,4 prosenttiin.

Tilastokeskuksen kansantalouden kokonaistuotantoa kuvaava kuukausi-indikaattori osoitti tuotannossa vaimeaa positiivista kehitystä tammikuussa 2018. Kausitasoitettu tuotanto oli tammikuussa joulukuun 2017 tasolla. Työpäiväkorjattu tuotanto oli vain 0,9 prosenttia ylemmällä tasolla kuin vuotta aiemmin, eli kasvu hidastui merkittävästi viime vuoden liki 3 prosentin keskimääräisestä noususta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto laski noin kaksi prosenttia, jalostus nousi kaksi ja palveluiden tuotanto kasvoi vajaan prosentin vuoden 2017 tammikuusta. Joulukuun 2017 työpäiväkorjattu tuotanto nousi Tilastokeskuksen tarkentuneiden tietojen mukaan 2,7 prosenttia (oli 3,6%) edellisvuoden joulukuusta. Arvioituun volyymikasvun hidastumiseen vaikuttivat ilmeisesti työpäivien määrä ja hintojen nousu.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan Suomen talouskasvu oli viime vuonna erinomaista, vaikka se jäi odotuksista. Etenkin investointien nousu jäi ennustettua matalammaksi, vaikka kasvu olikin merkittävää. Julkisen tilanne puolestaan näyttää odotettua paremmalta, ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen painuu vauhdilla kohti 60 prosentin rajaa.

Kuoppamäen mukaan kokonaistuotannon kasvun raju hidastuminen tammikuussa on hämmentävän suuri. Teollisuuden ja kaupan tilastot antoivat syyn odottaa selvästi parempaa. Lukemaa voidaan toki tarkentaa myöhemmin, mutta Suomen talouden kasvu näyttäisi olevan hidastumassa. Kuluttajan kannalta vuosi näyttää edelleen lupaavalta; työllisyys ja palkat nousevat, korot pysyvät alhaalla ja verotus on melko neutraalia. Teollisuuden ja kuluttajien luottamusmittarit antavat myös hyvän syyn odottaa talouskasvun pysyvän melko vauhdikkaana myös 2018. Viime vuonna nähty paine korottaa suhdanne-ennusteita on kuitenkin vähentynyt merkittävästi.

Danske Bank julkaisee päivitetyn suhdanne-ennusteen 21.3. jolloin kerromme tuoreen käsityksen taloustilanteesta.

Lähteet:
http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2018-03-16_tie_001_fi.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/jyev/2017/04/jyev_2017_04_2018-03-16_tie_001_fi.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/ktkk/2018/01/ktkk_2018_01_2018-03-16_tie_001_fi.html

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.