– Yrityksen kasvaessa mennään aina jollain tavalla epämukavuusalueelle. Yrityksellä voi olla uudenlainen tuote, uudet työntekijät tai uusi markkina. Yritys satsaa tässä vaiheessa paljon rahaa ja uskoo, että saa sen jossain vaiheessa takaisin, kuvailee Danske Bankin yritysluotonannosta vastaava johtaja Tuomas Kivelä.

Monelle kasvavalle yritykselle voi tulla yllätyksenä, että liikevaihto kasvaa, mutta kassassa ei ole ollenkaan rahaa. Käyttöpääoma on se asia, jota tässä vaiheessa pitää erityisesti miettiä.  

Käyttöpääoma on se osa yrityksen pääomasta, joka tarvitaan päivittäisen toiminnan kattamiseen. Käyttöpääoman tarvetta luovat esimerkiksi varastoon hankitut tuotteet ja maksuajan antaminen ostajille, toisaalta sitä vähentää esimerkiksi tavarantoimittajilta itselle saatu maksuaika. 

– Myynnin kasvu on ehkä tärkein syy käyttöpääoman kasvulle, sillä kasvu edellyttää esimerkiksi varastojen ja myyntisaamisten kasvattamista. 

Kivelä antaa esimerkin:

”Yritys myy tuotettaan entistä enemmän ja samalla varasto kasvaa. Ostajat saavat maksuaikaa ja myyntisaamiset kasvavat. Myös ostovelat kasvavat, mutta yleensä vähemmän. Vaikka yritys tekisi voittoa, saattaa kassa kulua kasvavaan käyttöpääomaan. Tästä syntyy yritykselle helposti tukala tilanne, jos rahoitukseen ei ole varauduttu.”

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tilanteeseen voi varautua etukäteen. Kun yritys suunnittelee kasvua, pankin kanssa on hyvä käydä läpi suunnitelmat ja kasvun vaatimat talousresurssit. Riittävästä käyttöpääomasta voi sopia etukäteen pankin kanssa. Asiakkaan kannattaa myös pohtia miten hän pitää varastonsa mahdollisimman pienenä, miten myyntisaamisten maksuaikaa voi lyhentää ja vastaavasti ostovelkojen maksuaikaa pidentää. Pankin tehtävä on tukea yrityksiä ja mahdollistaa kannattavaa liiketoimintaa oikealla rahoituksella ja riskienhallinnan instrumenteilla.

– Paikallaan pysyminen voi tuntua lyhyellä aikavälillä turvallisemmalta, mutta kasvu on yritykselle lopulta positiivinen haaste.


Lue lisää rahoitusratkaisustamme