Voi olla, että Trumpin toimet tulevat rokottamaan talouskasvua, mutta voi myös olla, että niin ei käy. Me emme usko, että Trump onnistuu sabotoimaan vahvaa talouskehitystä, ja siksi haluamme siirtää fokuksen talouslukuihin. Viime viikolla sekä Yhdysvaltojen että Euroopan inflaatiolukemat olivat odotusten mukaisia tai hieman alle odotusten. Tämän pitäisi hillitä korkojen nousua. Tällä viikolla keskitymme Fedin kokoukseen: koronnosto on jo odotuksissa, ja suurin mielenkiinto kohdistuu keskuspankin ohjaukseen.

Viime viikkoina nähty valtionlainojen korkojen nousu on joidenkin mukaan johtunut korkeammasta poliittisesta epävarmuudesta. Meidän mielestämme kehitys liittyy enemmänkin lyhyen aikavälin yliarviointiin inflaatiokehityksestä. Draghin kommentit siitä, että euron vahvistuminen johtuu enemmänkin ulkoisista tekijöistä kuin talouskasvusta oli koronnosto-odotuksia pehmentävät. Sama vaikutus oli kommenteilla siitä, kuinka vahva euro pitää inflaation maltillisena koska esimerkiksi tuontituotteiden hinnat ovat alhaisempia vahvan valuutan ansiosta.

Kiinan odotuksia vahvempi teollisuustuotanto oli muistutus siitä, että talouskasvu on vahvaa ja useat teollisuudenalat pääsevät nauttimaan kasvusta – hyvä muistutus sijoittajille, että kokonaiskuva kertoo yhä vahvasta, globaalista talouskasvusta.

Tällä viikolla fokus on Fedin korkokokouksessa. Markkinat odottavat jo koronnostoa tältä kokoukselta, joten pääasiallisesti keskitytään keskuspankkiirien kommentteihin tulevista koronnostoista. Kun aiemmin keskuspankki yritti vakuuttaa markkinoita siitä, että korkoja yleensäkin nostetaan, ovat odotukset nyt heilahtaneet toiseen laitaan ja sijoittajat odottavat keskimäärin hieman yli 3 koronnostoa vuoden 2018 aikana – tämä on enemmän kuin Fedin oma, tämänhetkinen ohjaus kolmesta koronnostosta.

Tämän viikon tärkeimmät Yhdysvaltojen talouslukujulkaisut ovat uusien asuntojen myyntiluvut ja kestohyödyketilaukset. Nämä luvut valaisevat hyvin Yhdysvaltojen taloustilannetta kuluttajan näkökulmasta ja myös kertovat investointien määrästä kestokulutushyödykkeiden kautta. Uskomme molemman luvun olevan nousussa viime kuukauden yllättävän pudotuksen jälkeen.

Euroopassa talouden tunnelmia kuvastavat luvut ovat pääroolissa. Vaikka julkaisuissa saatetaan nähdä myös pehmeyttä, kokonaisuudessa korkeat tasot kertovat kasvusta. Tärkeimpinä lukuina nähdään torstaina ostopäällikköluvut ja Saksan IFO-indikaattorit. Tiistaina Saksassa julkaistaan myös saksalaisten sijoittajien luottamusindeksi ZEW. Yritysten luottamusta mittaava IFO nähdään kuitenkin ZEW:iä tärkeämpänä mittarina juuri siksi, että sillä arvioidaan lähemmin yritysten tilannetta.

Joten, vaikka poliittiset toimijat hämmentävät markkinoita ja täyttävät uutisvirran, pidämme katseemme taloustilastoissa ja globaalissa talouskasvussa. Näkemyksemme on, että kasvu jatkuu keskimääräistä nopeampana ja inflaatio pysyy maltillisena – pysymme siis ylipainossa osakkeissa, ja alipainotamme korkosijoituksia. Lyhyesti sanottuna, keskitymme olennaiseen.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.