Markkinat myllerryksessä, vaikka Kiinan vastaus Yhdysvalloille vain symbolinen

Tähän saakka markkinat ovat olleet skeptisiä kauppasodan toteutumisen suhteen, mutta viimeisimmät tuontitullit ovat saaneet kaikki hermostumaan. Vastakkainasettelu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on saanut sijoittajat siirtymään kohti turvallisempia omaisuusluokkia; kullan hinta on noussut ja valtionlainoissa on kysyntää. Jeni on noussut korkeimmalle tasolleen dollariin nähden sitten vuoden 2016 presidentinvaalien. Sen jälkeen kun Trump julkisti 50 - 60 miljardin euron verran tuontitulleja Kiinan tuonneille USA:han, Kiina kertoi mihin amerikkalaisiin tuotteisiin he aikovat kohdistaa tuontitulleja. Kiinan kauppaministeri kertoi myös, että he aikovat puuttua Yhdysvaltojen toimiin myös WTO:n kautta.

Kiinassa kotimaiset osakkeet ovat laskussa. Hong Kongin Hang Seng -indeksiä on painanut Tencentin osakkeen myynti sen jälkeen kun Naspers kertoi suunnitelmistaan myydä 2 %:n osuuden yhtiössä. Japanissa taas Nikkei-indeksin vientiyhtiöt ovat paineessa. Taustalla on luonnollisesti jenin vahvistuminen ja se, että Yhdysvallat ja Kiina ovat Japanin suurimpia vientimarkkinoita. Trumpin hallinto vahvisti mitkä maat jäävät teräs- ja alumiinituontitullien ulkopuolelle, ja Japani ei kuulunut tähän joukkoon.

Lisääntynyt poliittinen epävarmuus määrää nyt markkinoiden suunnan

Täyden kauppasodan riski on noussut, ja uskomme negatiivisen tunnelman valtaavan Euroopan ja Yhdysvallat tämän päivän aikana. On kuitenkin tärkeää huomata, että Kiinan vastaus tuontitulleihin on vielä enemmän symbolinen kuin taloudellisesti merkittävä. Kiinan 3 miljardin tuontitullit amerikkalaisille tuotteille kertoo siitä, että Kiina ei halua lähteä täysimittaiseen kauppasotaan ja ovat avoimia neuvottelulle. Tietenkin heidän on kuitenkin reagoitava jollain tavalla – ei minkään tekeminen ei ole poliittisesti hyväksyttävää vaikka se viekin tilannetta huonompaan suuntaan.

Joka tapauksessa, Kiinan vastaus on lisännyt täyden kauppasodan riskiä ja sen vuoksi sijoitusmarkkinat reagoivat. Uskomme epävarmuuden lisääntyvän lähiaikoina ja sen myötä markkinan heilunta nousee kunnes saamme tiedon seuraavasta liikkeestä. Jos uusia tuontitulleja ei aseteta, on tämä ostomahdollisuus hyvin riskiä sietäville sijoittajille. Ottaen huomioon tämän erittäin poliittisesti epävarman tilanteen kuitenkin, suosimme tilanteen tarkkailua muutosten sijaan.

Tämän päivän korjausliike johtuu selkeästi poliittisista toimista, ja osakkeiden riskilisät ovat nousussa. Kaiken lisäksi, Trump on erottanut turvallisuusneuvonantajansa McMasterin ja nimennyt tilalle kovan linjan John Boltonin. Emme usko tilanteen päättyvän 1930-luvun tyyliseen kauppasotaan, vaan enemmänkin näemme 1980-luvun maltillisempien kauppasotatoimien olevan todennäköisempää. 

Kasvu on yhä vahvaa maailmanlaajuisesti ja kasvua tukevat Yhdysvaltojen talouspoliittiset toimet huolimatta keskuspankin rahapolitiikan kiristämisestä. Jatkossa odotamme myös Saksan lisäävän talouspoliittista elvytystä. Tuloskasvu on erinomaista tänä vuonna, eli talouden perusteet ovat kunnossa ja kauppatilanteen heikentymisestä huolimatta uskomme yhä osakkeisiin ja pidämme seuraavan 12 kuukauden maailmanlaajuisten osakkeiden tuotto-odotuksen 10 - 12 %:ssa paikallisessa valuutassa.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.