Osakkeet päätyivätkin viikon päätteeksi korkeammalle. EKP yllätti markkinat ainakin hetkeksi, ja Yhdysvalloissa työmarkkinatilastot kertoivat odotettua heikommasta tilanteesta. Tällä viikolla USA:n ja euroalueen inflaation ja Yhdysvaltojen yksityiskulutuksen lisäksi seurataan tarkasti maailmankaupan näkymiä.

Politiikkaa ja palkkoja  

Politiikka nousi Trumpin johdolla keskiöön markkinoilla viime viikolla, kun Trump määräsi tuontitullit teräkselle ja alumiinille kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Päätöstä eivät peruuttaneet kauppakumppaneiden protestoinnit eivätkä kongressiedustajien tai amerikkalaisten yritysten vetoomukset. Ottaen huomioon tuontitullien pienen taloudellisen vaikutuksen ja Trumpin taipumuksen lieventää kantaansa, kauppasota ei vaikuta tällä hetkellä todennäköiseltä.

Odotuksiemme mukaan, EKP poisti lupauksensa kasvattaa velkakirjojen osto-ohjelmaa tarvittaessa. Välittömästi tiedon jälkeen euro vahvistui ja korot nousivat, mutta tilanne rauhoittui Draghin elvytyksen jatkumista tukevien kommenttien myötä. Vaikka EKP:n viesti tarkoittaa erittäin löysän rahapolitiikan päättymistä, osakkeita tukevat yhä vahvat kasvu ja korkojen varovainen nousu.

Tammikuun odotuksia vahvempien maatalouden ulkopuolisten työpaikkalukujen ja keskiansioiden jälkeen sijoittajat saivat perjantaina päinvastaisen yllätyksen helmikuun palkkojen osalta keskiansioiden laskiessa. Samalla helmikuun työpaikkojen lisäys oli odotuksia korkeampi, itse asiassa korkein sitten heinäkuun 2016. Yhdysvaltojen talous voi siis yhä kasvaa ilman merkittävää palkkainflaatiota – tämä on positiivista osakemarkkinoille. Näiden tilastojen julkaisun jälkeen markkinoiden odotus neljästä koronnostosta tänä vuonna nousi 30 %:iin ja samaan aikaan S&P 500 nousi 1,7 %: korot ja osakkeet voivat siis nousta käsi kädessä.

Inflaatio ei aiheuta harmia

Vaikka inflaatio on ollut nousussa Yhdysvalloissa, ei näyttäisi olevan pelkoa sen karkaamisesta käsistä. Uskomme tiistaina julkaistavan pohjainflaatioluvun olevan muuttumaton, ja sama näkemys meillä on perjantaina julkaistavasta euroalueen inflaatiosta – uskomme pohjainflaation pysyneen 1 %:ssa. Yhdysvaltain yksityiskulutustilastoja julkaistaan keskiviikkona, ja markkinan tapaan, uskomme näkevämme merkittävää parannusta tammikuun lukemaan verrattuna. Tämä lievittäisi pelkoja amerikkalaisen kuluttajan suhteen. Yhdysvalloissa julkaistaan myös pienten yritysten optimismia mittaava tilasto tiistaina, ja sen suhteen tarkkailemme palkkakehitystä – lukemalla voi olla vaikutusta laajemmin inflaatio-odotuksiin ja keskuspankin näkemyksiin.

Sijoittajat keskittyvät globaalin kaupan näkymiin jatkossakin. Koska Trump näkee Kiinan suurimpana vihollisena kansainvälisen kaupan saralla – onhan Kiinalla suurin kaupan ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa – pelkäämme Trumpin jatkavan kauppapoliittisten miekkojen kalistelua sanallisesti tai tuontitullien muodossa Kiinan kanssa.  Jos taas Kanadan ja Meksikon lisäksi muutkin maat saavat vapautuksia uusien tuontitullien osalta, tulee tuontitullien vaikutus markkinoihin olemaan aiempaa heikompi.

Pysymme ylipainossa osakkeissa, koska niiden tuottonäkymiä tukevat vahva kasvu, hyvä yhtiöiden tuloskehitys ja normaaleilla tasoilla pysyttelevät, vaikkakin nousevat, korot. Koska uskomme korkojen jatkavan maltillista nousuaan, alipainotamme korkosijoituksia.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.