Helmikuussa mitattiin luottamusindikaattorin historian ennätyslukema, joten pieni notkahdus oli odotettavissa, eikä se kerro siitä, että kotitalouksien tulkinta suhdannetilanteesta olisi muuttunut. Myös yritysten tilannearviot olivat Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkaiseman kyselyn mukaan valoisat, vaikka silläkään suunnalla ei nähty paranemista.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan rahoitusmarkkinoilla on alkuvuodesta hermoiltu kauppasodan uhan ja korkojen nousupaineen puristuksissa, mutta se ei tunnu pahemmin huolettavan suomalaisia kotitalouksia. ”Uskoisin, että kuluttajaluottamuksen kannalta tärkeämmässä roolissa on työllisyyden paraneminen kotimaassa, ja vahva usko oman työpaikan säilymiseen”, sanoo Appelqvist.

Odotukset sekä Suomen talouskehityksestä että omasta taloudesta tasaantuivat hieman maaliskuussa. ”Itse olen jo jonkinkin aikaa ajatellut, että katto alkaa väkisinkin olla vastassa kuluttajaluottamuksen kohoamisen suhteen”, toteaa  Appelqvist. Täsmällisten kuukausittaisten pistelukujen kyttäämisen kanssa ei kannata liiotella, niihin kun liittyy satunnaistakin vaihtelua. Lukemissa on myös vuoden sisällä kausivaihtelua, eli tiukasti tulkiten kuukaudet eivät ole suoraan vertailtavissa. Selvää silti on, että kotitalouksien tunnelmat ovat Suomessa pitkään olleet poikkeuksellisen vahvat sekä historiallisesti että kansainvälisessä vertailussa. Vastaavia tai korkeampia lukemia on koko Euroopassa nähty aikaisemmin lähinnä Ruotsissa hetkellisesti vuonna 2010, kun maa oli toipumassa ripeästi finanssikriisistä.

Suhdanne on tällä hetkellä hyvä, mutta vahva luottamus ei valitettavasti kerro tulevasta pitkälle eteenpäin. Kaksi edellistä kuluttajaluottamuksen huippulukemaa on nähty vuonna 2007 ennen finanssikriisiä ja vuoden 2010 lopussa, kun kaksoistaantuman toinen aalto alkoi jo lähestyä. Molemmilla kerroilla iso tiputus ja taantumajakso oli saapumassa. Kuluttajat eivät voi tietää kansainvälisen talouden käännepisteistä, joiden ennustaminen on tunnetusti haastavaa. Se voidaan sanoa, että lyhyellä tähtäimellä ei ole nähtävissä suuria karikoita ja kotitalouksien tilanne näyttää hyvältä vuonna 2018, kun työllisyys ja palkat nousevat, mutta korot pysyvät vielä matalina.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat hyvällä tasolla maaliskuussa. Kaikilla päätoimialoilla lukemat ovat tuntuvasti pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, vaikka jonkinlaista tasaantumista oli nähtävissä. Erityisen paljon notkahtivat kaupan tunnelmat, mikä kertonee lähinnä siitä, että edellisen kuukauden ennätyslukema oli ollut hieman liian korkea ollakseen pysyvästi kestävällä pohjalla. Teollisuuden tuotanto-odotukset ovat yhä hyvät, vaikka nekin olivat laskussa. Teollisuuden mittareissa ehkä eniten pistää silmään kapasiteetin käyttöasteen pilviin noussut lukema. Maaliskuussa peräti 91 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoi kapasiteetin olevan täysin käytössä. Arvio on lähellä kaikkien aikojen ennätystä, joka nähtiin vuonna 2007 ennen finanssikriisiä. ”Hienoa on, että tehtaissa on vipinää. Samalla liian korkea käyttöaste herättää huolia kasvutahdin hiipumisesta resurssirajoitteiden takia. Optimisti sanoisi, että lukema kertoo investointipaineista.”, toteaa Appelqvist.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/2018/03/kbar_2018_03_2018-03-27_tie_001_fi.html

https://ek.fi/wp-content/uploads/Luottamusindikaattori201803.pdf