Mikä on pankin ja sen asiantuntijoiden rooli yrityksen ulkomaankaupan ylläpitämisessä?

Pankeilla ja pankkien asiantuntijoilla on todella monia erilaisia rooleja yritysten kansainvälisen kaupan tukemisessa ja riskien minimoinnissa. Danske Bankilla on kymmenien vuosien kokemus asiakkaidemme kansainvälisestä yritystoiminnasta. Kansainvälistymistä suunnittelevan yrittäjän kannattaa tutustua palveluihimme täällä.

Tiivistetysti voi sanoa pankkien palveluiden liittyvän ennen kaikkea rahoitukseen ja kansainvälisen kaupan riskien hallintaan. Trade Finance -palveluitamme ovat muun muassa remburssit, kansainväliset takaukset ja perittävät.

Mitä yrityksen on hyvä itse tehdä viennin rahoituksen tehostamiseksi?

Yrityksellä on hyvä olla riskienhallintapolitiikka, josta selviää, millaisia riskejä yritys ottaa itse ja mitä taas pitää suojata. Yrityksen, kuten pankinkin, on myös tärkeää tuntea omat asiakkaansa; heidän taloudellinen tilanteensa ja taustansa. Ulkomaankaupan rahoitusmahdollisuuksista kiinnostuneiden yrittäjien kannattaa olla rohkeasti yhteydessä suoraan Trade Finance -asiantuntijoihimme.

Mitä ovat Trade Finance -tuotteet?

Yksinkertaisesti sanottuna Trade Finance -tuotteilla tarkoitetaan pankkien yrityksille tarjoamia ulkomaankauppaan liittyviä riskienhallinta ja rahoitusratkaisuja. Näitä ovat muun muassa remburssit, vekselit, kansainväliset takaukset ja perittävät. 

Mitä tarkoittaa remburssi?

Remburssilla tarkoitetaan ulkomaankaupan maksutapaa, jossa pankki sitoutuu ostajan toimeksiannosta maksamaan kauppahinnan myyjälle, kun tämä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloaikana.

Remburssin tarkoituksena on turvata maksu kaupan molemmille osapuolille, eli sen avulla pienennetään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä.

Mitä tarkoittavat vienti- ja tuontiperittävä?

Perittävä on ulkomaankaupassa käytetty maksutapa, jossa myyjä lähettää kaupalliset asiakirjat pankkinsa kautta ostajan pankkiin perittäväksi. Ostajan pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle vain maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Pankit valvovat asiakirjojen luovutusta ja maksua kansainvälisten sääntöjen pohjalta.

Mitä hyötyä yritykselle on ulkomaankaupan rahoituksesta ja suojaamisesta?

Ensinnäkin, toimivat rahoitusratkaisut parantavat kaupan toteutumisen todennäköisyyttä ulkomaalaisen ostajan kanssa. Toiseksi, riskeiltä suojautuminen on todella tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä on uusi kauppakumppani, tai kohdemaa on taloudellisesti tai poliittisesti epävakaa. Onnistuneiden kauppojen tekeminen on koko liiketoiminnan perusta. Danske Bankin Trade Finance -palveluiden avulla voimme tukea yrityksesi liiketoimintaa myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella.

Mitkä ovat ulkomaankauppaa tekevien yritysten yleisimmin kohtaamat haasteet?

Tähän kysymykseen parhaat vastaajat ovat asiakkaamme, eli kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Eri kohdemaihin liittyviä riskejä tulee arvioida tarkasti ennen liiketoiminnan aloittamista, jotta niihin voidaan myös varautua jo etukäteen. Danske Bankin tarjoamat palvelut on tehty vastaamaan erityisesti yrityksen kohtaamiin maksuvalmius- ja luottoriskeihin.

Taloudellisten riskien lisäksi eri kohdemaissa on tietysti myös esimerkiksi kulttuurieroihin liittyviä haasteita kaupankäynnille. Siksi on todella tärkeää, että yritys tuntee kohdemaan markkinoiden lisäksi myös maan kulttuuriin, juridisiin prosesseihin ja muihin käytännön asioihin liittyvät ominaispiirteet.

Kansainvälisessä kaupassa pitää ottaa huomioon toisen maan lainsäädäntö. Kuinka voin helpoiten varmistaa, että toimintani vastaa kohdemaan lainsäädäntöä?

Kansainvälisessä liiketoiminnassa kohdemaan lainsäädännön tunteminen on erittäin oleellinen osa toimivaa liiketoimintaa. Suosittelemme aina asiakkaillemme yhteistyötä lakiasiantuntijoiden kanssa, jotta yritys ei kompastu kohdemaan lainsäädännön kiemuroihin.

Miten eri maiden valuuttakurssit vaikuttavat yritykseni kansainväliseen kauppaan?

Yritys altistuu valuuttakurssiriskille käydessään ulkomaankauppaa vieraassa valuutassa. Esimerkiksi euroalueen ulkopuolelta tuontia harjoittava suomalainen yritys hyötyy vahvistuvasta eurosta, koska ostot vieraassa valuutassa tulevat euromääräisesti edullisemmiksi. Euroalueen ulkopuolelle vientiä harjoittavalle yritykselle vastaavasti vahvistuva euro on haitta, koska vieraan valuutan määräisen myynnin euromääräinen arvo laskee ja kilpailukyky heikkenee. 

Mitkä ovat pahimmat pullonkaulat yrityksille, jotka haluavat kasvattaa vientiään?

On tärkeää, että yritys tuntee riskienhallinnan ja rahoituksen eri vaihtoehtoja. Tämä mahdollistaa sen, että yritykselle löytyvät juuri sille sopivat instrumentit. Kokemuksemme mukaan tieto viennin rahoituksesta ja riskeiltä suojautumisesta ei ole aina levinnyt yrityksessä riittävän laajalle.

Danske Bank sai vuonna 2017 TNS SIFO Prospera -analyysiyrityksen pohjoismaiden parhaan Trade Finance -palvelun palkinnon jo kuudentena peräkkäisenä vuotena. Myös Suomessa palvelu arvioitiin markkinoiden parhaaksi.

Vaikka kaupankäynti länsimaiden kanssa koetaan melko turvalliseksi, liittyy vientiin ja tuontiin aina riskejä, erityisesti jos yrityksen asiakkaat ja tavarantoimittajat ovat kaukana maailmalla. Myös eri maiden poliittiset ja taloudelliset epävakaudet on syytä huomioida ulkomaankauppaa tehtäessä.

Tarjoamme useita eri vaihtoehtoja maa-, toimittaja- ja asiakasriskien vähentämiseksi. Trade Finance -palveluita ovat muun muassa remburssit, kansainväliset takaukset ja perittävät. Voit pyytää Trade Finance -asiantuntijoiltamme ohjeita ja apua turvallisin mielin.

Kiinnostuitko? Valitse asiantuntijamme kanssa tarpeisiisi sopivimmat palvelut.

Soita meille numeroon 0100 2580, ma-pe 8-16 (pvm/mpm).