Ennätyspitkä voittoputki osakemarkkinoilla päättyi viime viikolla kun osakemarkkinat tyrmättiin. Ensimmäinen isku markkinoille tuli kun valtionlainojen korot lähtivät nousuun kohonneiden inflaatio-odotusten myötä. Ratkaisevaa olivat kuitenkin tekniset tekijät, etenkin volatiliteettiin eli markkinan heiluntaan pohjaavat johdannaispositiot. Talouden ja yritysten tilanne on kuitenkin yhä erittäin vahva. Siksi uskomme, että tämän hermostuneisuuden jälkeen nousumarkkina tekee vahvan paluun.

Volatiliteettijohdannaiset kiihdyttivät myyntiaaltoa

Viime viikon korjausliikkeen keskiössä oli Yhdysvaltojen osakemarkkina, jossa matalaan volatiliteettiin sidotut johdannaispositiot purkautuivat ja samalla pahensivat kurssilaskua. Kun markkinat olivat nousseet Yhdysvalloissa yli 400 päivää putkeen ilman yli 5 % laskua, alettiin markkinoilla uskoa, että matala volatiliteetti on tullut pysyäkseen. Sijoittajat alkoivat lyödä vetoa sen puolesta, että volatiliteetti pysyisi matalana ostamalla ’lyhyen volatiliteetin’ rahastoja. Näiden arvo on käänteisessä suhteessa VIX- eli volatiliteetti-indeksiin. Siinä vaiheessa kun osakkeiden hinnat alkoivatkin heilua, nousi VIX-indeksi yllättäen korkeimmille tasoille yli kahteen vuoteen. Tämä piikki volatiliteetissa romahdutti ’lyhyen volatiliteetin’ instrumenttien arvot ja tämä romahdus syvensi myyntiaaltoa.

Volatiliteetti pahensi tappioita myös muilla tavoilla

Volatiliteetti on noussut yhdeksi kriteeriksi useissa sijoitusstrategioissa, ja on syntynyt rahastoja joiden tavoitteena on saavuttaa ja pitää tietty volatiliteettitaso. Rahastonhoitajat uskovat, että volatiliteetti on tehokas riskienhallintatyökalu ja siksi heilunta halutaan pitää hallinnassa. Tämän vuoksi, nämä rahastot myyvät sijoituksiaan jos niiden volatiliteetti kasvaa pitääkseen koko salkun volatiliteetin samana.

Sellaisina hetkinä, kun markkinat hermostuvat – kuten nähtiin viime maanantaina ja torstaina – nämä sijoitusstrategiat lähtevät myyntilaidalle, pahentaen laskua ja markkinoiden heiluntaa. Kiihtyvä lasku käynnistää myös algoritmikaupankäynnissä myyntejä kun tappiollisia positioita aletaan automaattisesti sulkemaan myymällä ja lyhyen aikavälin trendejä haistelevat algoritmit myös antavat myyntisignaalin. Tämä ilmiö on itseään ruokkiva.

Talousnäkymät ennallaan

Kolme muutakin tekijää kertoo siitä, että tämä oli tekninen korjaus markkinoilla:

  1. Myynnit olivat laaja-alaisia. Jos talouden ja yritysten tulevaisuudennäkymissä olisi todella ollut muutosta ja se olisi laukaissut myynnit, jotkin toimialat olisivat laskeneet enemmän kuin toiset. Esimerkiksi vuosien 2015 ja 2016 korjausliikkeissä, syklisiä toimialoja myytiin merkittävästi enemmän kuin defensiivisiä. Tällä kertaa näin ei käynyt.
  2. Kaupankäyntiaktiviteetti etenkin maanantaina ja torstaina oli poikkeuksellista. Normaalina huonona pörssipäivänä S&P 500 laskisi melko tasaisesti. Maanantain ja torstain myyntiaalloissa nähtiin äkillisiä, jyrkkiä pudotuksia pörssikaupan viimeisen tunnin aikana – juuri silloin kun monet algoritmeja käyttävät sijoittajat tasapainottavat salkkunsa.
  3. Osakemarkkinoiden iso lasku ei ole tarttunut merkittävästi muihin riskipitoisiin omaisuusluokkiin. Toisin sanoen, yrityslainojen, raaka-aineiden, valuuttojen ja turvapaikkana toimivan kullan hintaliikkeet ovat olleet suhteellisen rauhallisia verrattuna osakemarkkinoihin. Näin ei pitäisi olla, jos sijoittajat olisivat aidosti huolestuneita talouden kehityksestä.

Vaihteleva viikko edessä – tärkein luku Yhdysvaltojen inflaatio

Alkaneella viikolla tullaan lähinnä keskittymään markkinoiden tunnelmaan ja siihen onko pahin jo takana osakemarkkinoiden osalta. Volatiliteetti tulee todennäköisesti pysymään suhteellisen korkeana koska markkinat ovat vielä toipumassa viime viikosta. Tällä viikolla voidaan jälleen nähdä teknisten tekijöiden aiheuttamaa laskua. Analyytikot muun muassa JP Morganilla, Bank of Americassa ja Barclaysilla arvioivat, että erinäiset volatiliteettiin sidotut strategiat saattavat joutua myymään jopa 200 miljardilla dollarilla osakkeita tämän viikon aikana. Tämä saattaa aiheuttaa laskupainetta markkinoilla.

Kohonneet inflaatiopelot aloittivat tämän osakemarkkinoiden kauhuviikon viime viikolla, ja tällä viikolla saadaan tilastoja Yhdysvaltojen kuluttajien ja tuottajien hintainflaatiosta. Nämä luvut saattavat olla merkittävä tekijä siinä jatkuuko levottomuus vai rauhoittuvatko markkinat. Uskomme, että Yhdysvaltojen inflaatioluvut näyttävät, että pohjainflaatio on ollut maltillista – tämä olisi helpotus markkinoille.