Sega Europe Limitedin vapaaehtoinen suositeltu käteistarjous kaikista Rovio Entertainment Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optioista

Sega Europe Limited (“Sega Europe” tai “Tarjouksentekijä”) tekee tarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Osakkeet”), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa ja kaikista Optio-ohjelma 2022A:n alla liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista optioista (”Optiot”) (”Tarjous”).

Rovion osakkeenomistajille tarjotaan 9,25 euron käteisvastiketta jokaisesta Rovion Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty (”Osaketarjousvastike”) ja Optioiden haltijoille tarjotaan 1,48 euron käteisvastiketta jokaisesta Optiosta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty (”Optiotarjousvastike”). Tarjouksen kokonaisarvo on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa.

Rovion hallitus on päätösvaltaisena ja kaikkien jäsentensä edustamana yksimielisesti sopinut suosittelevansa Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille Tarjouksen hyväksymistä.

Rovion osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion ulkona olevista Osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen.

Tärkeitä päivämääriä:

  • 8.5.2023: Tarjousaika alkoi
  • 7.8.2023: Jatkettu tarjousaika päättyy (jollei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä)
  • Arviolta 8.8.2023 (alustava): Tarjouksen alustavan tuloksen julkistus
  • Arviolta 10.8.2023 (alustava): Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistus
  • Arviolta 17.8.2023 (alustava): Osaketarjousvastikkeen ja Optiotarjousvastikkeen maksaminen

Tarjousvastike

Osaketarjousvastike on 9,25 euroa käteisvastiketta jokaisesta Rovion osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille tarjousasiakirjassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. 
Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 

  • 63,1 prosenttia verrattuna 5,67 euroon, eli Rovion osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 19.1.2023, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen erään kolmannen osapuolen julkistamaa ei-sitovaa tarjousta;
  • 55,2 prosenttia verrattuna 5,96 euroon, eli Rovion osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 19.1.2023;
  • 19,0 prosenttia verrattuna 7,78 euroon, eli Rovion osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 14.4.2023, eli viimeisenä Tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä; ja
  • 17,5 prosenttia verrattuna 7,87 euroon, eli Rovion osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Tarjouksen julkistamista.
Tarjousaika

TTarjouksen Tarjousaika alkoi 8.5.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 7.8.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Tarjousasiakirjassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Tarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

 Tarjouksen ehdot
Tarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa tarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen saamisen sääntelyviranomaisilta, ja että Tarjouksentekijä on saavuttanut hyväksynnät, jotka edustavat yli 90 prosenttia Rovion Osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Hyväksymismenettely lyhyesti

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finlandin ylläpitämään Rovion osakasluetteloon. 

Ne Rovion osakkeenomistajat, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvoosuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rovio-offer@danskebank.com.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.