Mitä sijoittajan on hyvä ottaa huomioon markkinoiden heiluessa?

Kurssilaskut ovat luonnollinen osa sijoitusmarkkinoita. Mitä sijoittajan kannattaa pitää mielessä, kun markkinat heiluvat voimakkaasti? Kannattaako myydä kaikki sijoitukset ja palata markkinoille tilanteen rauhoituttua vai kannattaako lisätä sijoituksia? Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä, jotka on hyvää pitää mielessä markkinoiden heiluessa.

Katso videolta keskeiset markkinatapahtumat kesältä 2023

5d36b6a5-52e4-4990-80f4-b82ba58b9b49

Sijoittajan muistilista markkinaheilunnan ja epävarmuuden keskellä

1. Pitkäjänteisyys

  • Älä myy sijoituksiasi markkinalaskun takia ilman muita perusteita. Sijoittajan tavoitteiden tai suunnitelmien muuttuminen, kenties elämäntilanteen yllättävä muutos, ovat asioita, joita aiemmin tehty suunnitelma ei huomioi, ja silloin sijoitussuunnitelma kannattaa päivittää ja sijoitusratkaisut tehdä sen mukaisesti.
  • Menestyksekäs sijoittaminen on pitkän aikavälin toimintaa. Omiin tavoitteisiin perustuvan suunnitelman seuraaminen markkinasyklien ja kuohunnan yli on hyvä toimintatapa. Menestyminen sijoittajana edellyttää siis sekä pitkän aikavälin horisonttia että kurinalaisuutta. Lyhyellä aikavälillä sijoitusmarkkinat voivat heilua voimakkaasti. Ajan mittaan arvonvaihtelut kuitenkin vähenevät merkittävästi, ja historiallinen kehitys viittaa siihen, että sijoittajien todennäköisyys kärsiä tappioita on merkittävästi pienempi pitkällä aikavälillä.
  • Uskomme, että käteiseen ja talletuksiin nähden sijoittamalla voidaan saavuttaa parempi tuotto ajan myötä. Sijoitusfilosofiamme mukaisesti, uskomme asiakkaidemme hyötyvän ajan mittaan enemmän sijoittaessaan varojaan kuin pitämällä niitä tilillä.

2. Tavoitteisiin sopivan omaisuusluokan valinta tärkeää

  • Ajan mittaan omaisuusluokkajakaumaa pidetään arvopaperisalkun riskin ja tuoton keskeisimpänä tekijänä. Itse asiassa tutkimukset osoittavat, että se selittää noin 90 prosenttia sijoitussalkkujen tuottojen arvonvaihtelusta pitkällä aikavälillä.*

3. Hajauttaminen

  • Hajauttaminen voi olla tärkein yksittäinen pitkän aikavälin sijoittamisen käsite. Kohdentamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin, alueisiin, toimialoihin eri sijoitusinstrumentteja hyödyntäen pyritään vähentämään salkun kokonaisriskiä ja hakemaan johdonmukaista ja houkuttelevaa riskiin suhteutettua tuottokehitystä.
  • Myös ajallista hajauttamista kannattaa hyödyntää. Tämä tarkoittaa, että teet sijoituksia eri aikoina etkä pelkästään yhdellä kerralla. Tämä voi tarkoittaa säästöön kertyneiden varojen ohjaamista useammassa erässä valitsemiisi sijoituskohteisiin tai esimerkiksi kuukausisäästämistä rahastoihin, jolloin voit automatisoida eri aikoina sijoitusten kartuttamisen. Tällä tavoin ostat osuuksia eri markkinahintaan ja pienennät yksittäiseen sijoitushetkeen kohdistuvaa riskiä.

4. Suunnitelmallisuus

  • Sijoittajien on tärkeää muistaa, että markkinoiden heilunta on väistämätöntä. Rahoitusmarkkinoiden luonteen vuoksi on luonnollista, että lyhyellä aikavälillä näemme liikkeitä ylös ja alas.
  • Ihmisinä meitä usein haastavat tunteemme ja myös – sinänsä luonnolliset – ajatusharhat, kun teemme päätöksiä. Tämä on erityisen yleistä, kun kyse on sijoittamisesta. Tunteet voivat kuitenkin olla pahin vihollistemme, kun sijoitamme. Ahneus ja pelko voivat hämärtää arvosteluamme ja saada meidät sijoittamaan markkinoille, kun asiat näyttävät hyviltä, ja luopumaan sijoituksista tilanteen näyttäessä huonolta.
  • Jotta saamme aikaan johdonmukaisesti houkuttelevia riski-tuotto-ominaisuuksia suosituksissamme ja neuvonnassamme yli ajan, hyödynnämme hajauttamista ja omaisuusluokkajakauman säännöllistä tasapainottamista halutulle tasolle. Jos tarvitset apua sijoitussalkkusi rakentamisessa ja sen hajauttamisessa, suosittelemme kääntymään sijoitusneuvontamme puoleen.

 

*Lähde: Ibbotson, R and P. Kaaplan (2001) & Brinson, Hood and Beebove (1995)

6bbfaf33-220c-4c0a-9c45-fd1013ab4c91

Kannattaako sijoitukset myydä markkinalaskun vuoksi?

Katso videolta asiantuntijamme vinkit.Oliko tästä sisällöstä sinulle hyötyä?Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.