Crayfish BidCo Oy:n suositeltu vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous kaikista Caverion Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista toteutetaan marraskuun 2023 aikana

Crayfish BidCo Oy (”Tarjouksentekijä”), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä ”Triton”) epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, toteuttaa suositellun vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista marraskuun 2023 aikana.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Ostotarjouksen julkistaminen 10.1.2023
  • Korotetun ostotarjouksen julkistaminen 24.2.2023
  • Tarjousaika alkoi 8.3.2023
  • Tarjousaika päättyi 1.11.2023
  • Ostotarjous toteutetaan marraskuun 2023 aikana

Tarjousvastike

Tarjousvastike on 8,75 (kuten oikaistu) euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti alisteisena tarjousasiakirjassa kuvatuille mahdollisille oikaisuille. Tarjousvastike maksetaan kullekin sellaiselle Caverionin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, arviolta 27.11.2023. Tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti. Osakkeenomistajan varsinainen maksun vastaanottoajankohta riippuu kussakin tapauksessa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista ja haltijan ja arvo-osuustilinhoitajan, arvopaperisäilyttäjän tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisistä sopimuksista.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 8.3.2023 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyi 1.11.2023 klo 16:00 (Suomen aikaa). Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ne 36 414 961 Osaketta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, edustavat noin 26,57 prosenttia kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat omat osakkeet). Yhdessä Crayfish BidCo Oy:n Ostotarjouksen aikana jo hankkimien 92 946 868 Osakkeen kanssa, Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, edustavat yhteensä noin 94,39 prosenttia kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat omat osakkeet).

Pakollinen lunastusmenettely

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja äänet. Koska Tarjouksentekijän omistusosuus tulee ylittämään Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jäljellä olevat Caverionin Osakkeet ja tämän jälkeen huolehtia Caverionin osakkeiden poistamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.