Tuoton verotusta koskeva muutos vaikuttaa tuoton verotusajankohtaan

Veromuutoksen jälkeen vakuutussopimuksista nostettavista varoista on verotettavaa pääomatuloa se suhteellinen osuus, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta sopimuksen varoista.

Nykyisen verokäytännön mukaan vakuutussopimuksista tehtävät nostot tapahtuvat ensin sijoitetusta pääomasta ja kertynyttä tuottoa verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun sopimuksen pääoma on jo nostettu, tai kun koko sopimus päättyy. 

Esimerkki tuoton verotuksesta 1.1.2020 alkaen
Vakuutussopimukseen sijoitettu pääoma on 20 000 euroa. Sijoituksen arvo on nostohetkellä 24 000 euroa eli pääomaa on 20 000 euroa ja tuottoa on 4 000 euroa. Sopimuksesta nostetaan 2 000 euroa. Nostettavaksi tuoton osuudeksi lasketaan 4 000/24 000 x 2 000 = 333,33 euroa. Pääomavero 30% peritään 333,33 eurosta = 100 euroa. Asiakkaan tilille maksetaan 1 900 euroa.

Mahdolliset tappiot voi jatkossa vähentää pääomatuloverotuksessa

Veromuutoksen myötä myös mahdolliset tappiot voi vähentää pääomatuloverotuksessa sopimuksen päättyessä. Tappio on vähennyskelpoinen sopimuksen päättymisvuonna (edellyttää sopimuksen lopettamista) ja 10 seuraavaa vuotta.

Mahdollisia tappioita ei tällä hetkellä voi vähentää verotuksessa. Tappio muodostuu, jos sijoittajan sopimukseen maksamien suoritusten määrä on suurempi kuin hänen sopimuksesta nostamiensa varojen määrä. 

Vakuutussopimukset ovat joustavia ja hallinnollisesti tehokkaita ratkaisuja 

Edellä esitetyt veromuutokset eivät edellytä sinulta automaattisesti mitään toimenpiteitä ja voit jatkaa sijoittamista nykyiseen sopimukseesi kuten ennenkin. 

Veromuutoksen jälkeenkin sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus tarjoavat joustavan ja hallinnollisesti tehokkaan ratkaisun sijoittamiseen. Voit hyödyntää laajaa sijoitusinstrumenttivalikoimaa ja vaihtaa sijoituskohteita ilman veroseuraamuksia. Sijoitusvakuutuksella voit lisäksi siirtää varallisuutta joustavasti jälkipolville ilman testamenttia.

Lisätietoja veromuutoksesta ja sopimuksestasi saat sijoitusasiantuntijoiltamme numerosta 0200 2000 (pvm/mpm).