Julkiset joukkolainat ja sijoitusobligaatiot

Alla olevaan taulukkoon on listattu Danske Bank A/S:n  liikkeeseenlaskemat julkiset joukkolainat ja sijoitusobligaatiot.
 
Danske Bankin näkemys sijoitusobligaatioista on kuvattu liikennevaloista tutuilla väreillä. Näkemys ei ota kantaa liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.
 
Tämä näkemys ei ole sijoitusneuvontaa. Näkemystä laadittaessa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta tai sijoitustavoitteita. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista ja päättää itse siitä, myykö sijoitusobligaation ennen eräpäivää vai pitääkö sen eräpäivään asti. Pyydämme kääntymään sijoitusneuvojan puoleen, jos haluatte henkilökohtaista palvelua. Tarkemmat selitykset*  liikennevalojen väreistä sivun alareunassa.
 

Liikennevalot

Näkemyksemme mukaan kannattaa harkita tuottojen kotiuttamista

Näkemyksemme mukaan edelleen tuottopotentiaalia

Näkemyksemme mukaan ei tuottopotentiaalia  

 
 

 Liikennevalot *

 Näkemyksemme mukaan kannattaa harkita tuottojen kotiuttamista
Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä yli 5 %, mahdollinen merkintäpalkkio huomioiden
- Pidä sijoitus, jos uskot kohde-etuuden pysyvän vähintään nykyisellä tasolla.
- Myy sijoitus, jos olet jo saavuttanut tuottotavoitteesi tästä tuotteesta tai uskot markkinoiden mahdolliseen korjausliikkeeseen alaspäin nykyiseltä tasolta. Tällöin voi olla kannattavaa kotiuttaa voitot ja sijoittaa kasvaneet pääomat uuteen kohteeseen.
 
Osassa kohteista voi olla mahdollista lukita pääomaturvan tasoa ylemmäksi vaihtamalla sijoitus uuteen sijoitusobligaatioon ja siten pienentää pääomaan kohdistuvaa riskiä.
 
Lukitusmahdollisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti ja se riippuu kotiutettavan voiton suuruudesta, uuden sijoituskohteen hinnasta ja tuotonlaskentaehdoista sekä siitä onko sijoitus tehty vakuutuskuoren sisällä vai ei. Keskustele lukitusmahdollisuudesta sijoitusneuvojasi kanssa.
 

Näkemyksemme mukaan edelleen tuottopotentiaalia
Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä alle 5 %
- Pidä sijoitus, jos uskot kohde-etuuden pysyvän vähintään nykyisellä tasolla.
- Myy sijoitus, jos olet jo saavuttanut tuottotavoitteesi tästä tuotteesta tai uskot markkinoiden mahdolliseen korjausliikkeeseen alaspäin nykyiseltä tasolta. Tällöin voi olla kannattavaa  kotiuttaa voitot ja sijoittaa kasvaneet pääomat esimerkiksi uuteen sijoitusobligaatioon.

Näkemyksemme mukaan ei tuottopotentiaalia
- Pidä sijoitus, jos sinulle riittää, että saat sijoituksesi (tuotteesta riippuen)  85-100% nimellispääomasta eräpäivänä.
- Myy sijoitus ja sijoita myynnistä saamasi varat uuteen kohteeseen, jos haluat tavoitella parempaa tuottoa varoillesi 
 
Hinta (pankki ostaa)  on edellisen pankkipäivän viimeiseen hintaan perustuva arvio hinnasta jolla pankki on valmis ostamaan tuotteen sijoittajan halutessa luopua 
 
Laskennallisella tuotolla tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa nimellispääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla.

Laskennallisella tuotolla sijoitetulle pääomalle tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla. Laskennallinen tuotto sijoitetulle pääomalle huomioi sijoitusobligaation mahdollisen ylikurssin, mutta ei mahdollista merkintäpalkkiota.