Mitä mieltä olet Ison-Britannian vaalituloksesta?

 ”Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaalien tulos on sekava ja että tulossa on päätöksentekoon kykenemätön eli niin kutsuttu hung-parlamentti. Pääministeri Theresa May ja hänen konservatiivipuolueensa on menettänyt enemmistöasemansa parlamentissa, joten seuraavaksi arvuutellaan sitä, minkä puolueiden avustuksella May tai työväenpuolueen Jeremy Corbyn voisivat muodostaa enemmistöhallituksen. Se voi aiheuttaa jonkin aikaa suurta epävarmuutta etenkin brexitin suhteen, sillä May kannattaa täydellistä eroa EU:sta, kun taas Corbyn ajaa pehmeämpää linjaa, jossa Iso-Britannia pysyisi sisämarkkinoilla.”

Miltä tulos näyttää sijoittajien näkökulmasta?

 ”Vaalitulos on sijoittajien kannalta pahin mahdollinen. Rahoitusmarkkinoille paras tulos olisi ollut se, mikä tahansa puolue vaalit olisikaan voittanut, sillä olisi ollut takanaan selvän enemmistön tuki. Äänestäjien laaja kannatus olisi hiljentänyt vastustajat, joten Ison-Britannian suunnasta ei olisi ollut enää epäilystä. Nyt olemme päätyneet täysin vastakkaiseen tilanteeseen, jossa epävarmuus vallitsee ja jossa brittien on vaikea löytää yhteistä linjaa brexit-neuvotteluihin – rahoitusmarkkinoilla tällaista epävarmuutta tietysti vihataan.”

Miten sijoittajien pitäisi reagoida vaalitulokseen?

 ”Vaalitulos lisää jatkossa poliittista epävakautta, mikä on huono uutinen ja voi lisätä kurssiheilahteluja. Emme kuitenkaan usko tuloksen juurikaan vaikuttavan Euroopan osakemarkkinoihin, joten sijoittajien kannattaa pitää kiinni omasta strategiastaan. Vaalien tulos tuskin vaikuttaa Euroopan talouden tämänhetkiseen hyvään vireeseen, jonka ansiosta yritysten tuottonäkymät ovat valoisat ja osakekurssien kehitys myönteinen.  Sen vuoksi pidämme eurooppalaiset osakkeet yhä laajasti ylipainotettuina.”

Mihin rahoitusmarkkinoiden osa-alueeseen vaalit vaikuttavat eniten?

 ”Vaalien vaikutus näkyy selvimmin valuuttamarkkinoilla. Englannin punnan arvo heilahtelee aina, kun brexitistä tulee uutta tietoa, ja jo viime yönä punnan arvo laski suhteessa euroon vaalituloksen epävarmuuden vuoksi. Ison-Britannian markkinoihin panostaneiden yritysten osakekurssit saattavat myös kärsiä vaalituloksesta.”

Miten vaalien tulos vaikuttaa Euroopan – ja Pohjoismaiden – talouteen?

 ”Juuri nyt se ei vaikuta Euroopan talouteen millään tavalla. Brexit-päätöksestä on kulunut jo lähes vuosi. Se, miten tulos vaikuttaa Pohjoismaiden ja muun Euroopan talouteen, riippuu siitä, mitä Iso-Britannia päättää sisämarkkinoiden suhteen ja sen tiedämme vasta neuvottelujen päätyttyä. Jos Iso-Britannia lähtee sisämarkkinoilta ja alkaa asettaa tuontitulleja, tuotteistamme tulee kalliimpia briteille. Tämä vaikuttaisi aluksi yrityksiin, joilla on paljon vientiä Isoon-Britanniaan – ja se on tietysti merkittävä kauppakumppani kaikille Pohjoismaille.

Suorat vaikutukset talouskasvuun ovat todennäköisesti vähäiset, mutta Isoon-Britanniaan kohdistuvan viennin väheneminen voi kuitenkin johtaa joissakin yksittäisissä yrityksissä työpaikkojen menettämiseen tai kannattavuuden laskuun.”

Suomen koko tavaraviennistä on viime aikoina vajaa 5 prosenttia suuntautunut Isoon-Britanniaan, joten epäselvän taloustilanteen suorat vaikutukset Suomen jo nousuun päässeeseen vientiin jäänevät pieniksi. Muutamilla toimialoilla, kuten metsäteollisuudessa, Ison-Britannian merkitys on kuitenkin huomattava. Punnan heikkeneminen saattaa lisäksi rajoittaa brittien intoa matkailuun. Britit olivat Suomeen suuntautuneen matkailun neljänneksi suurin lähtömaa vuonna 2016.