Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -11,6, kun se oli huhtikuussa -10,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Odotus omasta talouskehityksestä heikkeni huhtikuusta, mutta näkemys koko Suomen taloustilanteesta tulevana vuonna toipui hitusen. Kuluttajien arvio inflaatiosta kohosi korkeammalle kuin kertaakaan mittaushistoriassa vuodesta 1995. Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyi melko ennallaan ja lähellä pitkän ajan keskimääräistä tasoa. Kotitalouksien asunnon ostoaikeet pysyivät yhä koronaa edeltänyttä aikaa korkeammalla.

Yritysten luottamus laski toukokuussa EK:n luottamusmittarin mukaan hieman rakentamisessa. Palvelualoilla ja kaupan alalla pysyttiin liki huhtikuisissa lukemissa melko lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Teollisuuden luottamus ylitti pitkän aikavälin keskiarvon, mutta arvio tilauskannasta heikkeni hieman.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan inflaatio ja sota Ukrainassa huolettavat niin kuluttajia kuin yrityksiä, mutta mitään paniikkijarrutusta luottamusmittareissa ei edelleenkään näy. Kuoppamäki pitää huolestuttavana kuluttajien oman taloustilanteen arvion heikkenemistä. Odotukset omasta taloudesta vuoden päähän ovat nyt synkemmät kuin koronakeväänä 2020. Yritysten luottamuksen pysyminen melko vakaana kielii yritysten kyvystä sopeutua tilanteeseen. Suomen taloudessa on kuitenkin selkeä uhka lyhytkestoisesta taantumasta, kunnes maailmantalouden tilanne kohenee ja inflaatio madaltuu.

Lähteet: Elinkeinoelämän keskusliitto ja Tilastokeskus