Under arbetsmarknadsstörningen försöker Danske Bank säkerställa de viktigaste tjänsterna, såsom kortbetalningar, nätbanktjänsterna och kontantautomatuttag, för såväl sina privat- och företagskunder.

Räkningar kan betalas normalt via nät- och mobilbanken. Inköp kan betalas med kort. Korten och betalterminalerna fungerar också under strejken. Kontantautomaterna fungerar och kontant kan tas ut från automaterna också under strejken. Anmälningar om försvunna kort och nätbankskoder tas emot normalt dygnet runt i numret 0200 2585.

Till banken i förväg insända löner, pensioner och socialskyddsförmåner betalas i mån av möjlighet in på kundernas konton på betalningsdagen.

Det kan ändå förekomma skillnader i hur tjänsterna fungerar och dröjsmål kan uppstå när det gäller att åtgärda störningar.

Danske Bank informerar sina kunder om förändringar i tjänsterna på hemsidan och i Facebook och Twitter (www.facebook.com/DanskeBankSuomi).

Vi ber kunderna om ursäkt för de eventuella störningar som arbetsmarknadsstörningen orsakar.

Hur påverkar den eventuella arbetsmarknadsstörningen i Danske Bank 28.-29.12.2017

Kontoren
stängda
Kontorens telefontjänst  
stängd
Otto-automaternafungerar
Kortenfungerar
Nätbankenfungerar 
Företagens materialöverföringarfungerar 
Meddelanden till Danske Bankstängd 
Försvunna kort och spärrtjänster 24h 0200 2585öppen 
Företagens materialöverföringarnas telefontjänst 0600 12525stängd 
VIP supportöppen 
Kundtjänst, alla andra servicenummerstängd 
Automatiska telefontjänster (privatkunder 0200 2581, företagskunder 0200 1580)fungerar