Verkkopankin ja verkkomaksamisen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Danske Bankin verkkopankkia sekä verkkomaksamisen käyttöliittymää ja on laadittu / päivitetty 1.4.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten alojen ja myös finanssialojen toimijoiden verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.
Sivuston saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Sivuston saavutettavuuden tila

Verkkopalvelut eivät ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukaisia ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Useat palvelujen sisällöt ja toiminnallisuudet eivät ole helposti luettavissa ruudunlukijoilla tai käytettävissä ilman hiirtä. Tällä sivulla on tarkempi lista oleellisimmista tunnistamistamme puutteista. Jos huomaat kyseisissä palveluissa jonkin muun saavutettavuuspuutteen, anna palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeellamme.

 

Ei-saavutettava sisältö

 • Paikoin HTML-elementtejä ei ole käytetty semanttisesti oikein. Esimerkiksi sisällön asettelu on paikoin tehty taulukoilla. (WCAG 1.3.1: Informaatio ja suhteet)
 • Käyttöliittymäkomponentteja ei ole kaikilta osin kuvattu saavutettavasti. Joidenkin komponenttien nimilaput ovat puutteelliset. (WCAG 1.3.1: Informaatio ja suhteet)
 • Kontrastissa ja tekstin välityksessä on puutteita.
  • (WCAG 1.4.3: Kontrasti (minimi))
  • (WCAG 1.4.11: Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)
  • (WCAG 1.4.12: Tekstin välitys)
 • Palvelu ei ole responsiivinen, joten se ei skaalaudu selainikkunan koon mukaan tai tekstikokoa kasvatettaessa.
  • (WCAG 1.4.4: Tekstin koon muuttaminen)
  • (WCAG 1.4.10: Responsiivisuus)
 • Näppäimistöllä käytettäessä osa sisällöstä on vaikeasti hahmotettavissa eivätkä kaikki toiminnallisuudet ole käytettävissä näppäimistöllä. Joitain puutteita kohdistuksen näkyvyydessä ja kohdistusjärjestyksissä.
  • (WCAG 2.4.3: Kohdistusjärjestys)
  • (WCAG 2.4.7: Näkyvä kohdistus)
 • Palvelun navigaation ja muun toistuvan sisällön ohittamiseen ei ole tarjolla mekanismia. (WCAG 2.4.1: Ohita lohkot)
 • Sivuotsikoita puuttuu tai ne eivät ole kuvaavia (WCAG 2.4.2)
 • Kaikki linkkitekstit eivät ole kuvaavia (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Osa palvelun nimilapuista on tanskaksi tai ne ovat tyhjiä. (WCAG 2.4.6: Otsikot ja nimilaput)
 • Kaikkia pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty. (WCAG 3.3.2)
 • Lomakkeiden validaatioviestejä ei ole kaikilta osin merkitty saavutettavasti. (WCAG 4.1.3: Tilasta kertovat viestit)


Valvontaviranomainen

Jos huomaat palvelussa muita saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, niin vastaamme 14 päivän kuluessa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisää tietoa digitaalisten palvelujemme saavutettavuudesta

Muut saavutettavuusselosteet