Olemme tottuneet ajattelemaan, että elämässä on kolme vaihetta: opiskelu, työelämä ja eläkeikä. Tulevaisuudessa ihmiset kuitenkin elävät yhä pidempään, joten työ, yksityiselämä ja talous on pantava uuteen uskoon. Pitkä ikä ei ole ongelma, sillä olemme yksinkertaisesti nuoria pidempään.

Tämä koskee erityisesti nuoria, joista puolet elää todennäköisesti satavuotiaaksi. Puhutaan, että 70 on uusi 60. Monet ajattelevat, että pidempi elämä tarkoittaa vanhuusajan pitenemistä. Kyse on kuitenkin siitä, että vaikka elämme pidempään, pysymme myös elinvoimaisina pidempään. Pitkän iän mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet edellyttävät kuitenkin valmistautumista.

Pelkkä varautuminen eläkepäiviin ja rahan säästäminen eivät riitä, vaan tämän lisäksi tulee pystyä sijoittamaan itseensä esimerkiksi panostamalla koulutukseen, perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Etenkin nuorten on suhtauduttava uudella tavalla itseensä ja talouteensa, jos he haluavat nauttia huomattavasi lisääntyvistä elinvuosistaan.

Hyvässä elämässä ajatellaan usein rahaa, mutta aineeton omaisuus on itseasiassa aivan yhtä tärkeää. Esimerkiksi ystävyyssuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä vanhanakin. Tuottavan pääoman eli osaamisesi ja tietojesi avulla ansaitset rahaa. Koska työura voi kestää yli 60 vuotta, joudut jatkuvasti panostamaan omaan osaamiseesi, jotta pysyt hyödyllisenä työmarkkinoille. Myös elinvoimasta on pidettävä huolta, jotta voit viettää hyvää elämää ikääntyneenä. Lisäksi pitkässä elämässä vaaditaan kykyä muuttua, sopeutua ja viihtyä muuttuneissa olosuhteissa.

Näin ajattelee London Business Schoolin taloustieteen professori Andrew Scott, jonka haastattelun voit lukea kokonaisuudessaan 4/2016 Investor View -lehdestä.

Varautumisen näkökulmasta pidentyvä elinaika tarkoittaa, että on entistä tärkeämpää säästää oikealla tavalla ja tarpeeksi sekä sijoittaa pääomaansa järkevästi. Tulevaisuudessa elämän jaksottaminen taloudellisesti on entistä monimutkaisempaa, kun ajoittain säästetään ja käytetään säästöjä esimerkiksi jatkokoulutukseen tai unelmien toteuttamiseen. Meidän tavoitteemme on auttaa sinua varautumaan elämään pitkään hyvää elämää.

Lue koko lehti: Investor View -lehti 4/2016