Lue myös

Kiristämme fossiilisiin energiamuotoihin kohdistuvia vaatimuksia sijoituksissasi

Jatkossa Danske Bank ei yleisesti sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee hiilestä, öljyhiekasta tai turpeesta. Voit lukea siitä lisää tästä.Kaksi trendiä ovat hallinneet rahoitusmarkkinoita tänä vuonna: osakekurssien ja korkotason nousu. Osakekurssien nousu on ollut hyvä uutinen sijoittajille, kun taas korkojen nousun myötä laskevat joukkolainojen kurssit ovat olleet kehityksen ikävämpi seuraus.

Osakkeiden nousun tuomat voitot ovat kuitenkin ylittäneet selkeästi joukkolainojen laskun aiheuttamat tappiot ylivoimaisesti suurimmalla osalla Danske Bankin sijoitusratkaisujen asiakkaista, joten he ovat saaneet nauttia positiivisesta tuotosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Koronakriisin loppu häämöttää

Niin osakekurssien kuin korkojenkin nousu johtuu siitä, että maailmantalous kehittyy oikeaan suuntaan, ja koronakriisin loppu alkaa jo häämöttää.

Osa Euroopasta sekä Intia ja Brasilia kärsivät tällä hetkellä koronavirusepidemian kolmannesta aallosta, mutta muualla maailmassa on jo näkyvissä, kuinka paljon yhteiskunnan avaaminen vaikuttaa talouteen ja työllisyyteen. Näin on muun muassa Yhdysvalloissa, jossa väestön rokotukset ovat edistyneet paljon Eurooppaa nopeammin.

Tuoreimmat tunnusluvut ja tiedot taloudesta vahvistavat, että kehitys on ollut nopeaa ja merkittävää. Tämä koskee etenkin palvelusektoria, kuten vähittäiskauppaa, ravintoloita, matkailualaa ja kulttuurielämää, johon sulkutoimet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen paljon.

Sijoitusratkaisujemme tämänhetkiset sijoitukset ja muutokset vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Vuoden 2021 alussa ylipainotimme osakkeita maltillisesti eli niiden osuus oli jonkin verran pitkän aikavälin tavoitetta suurempi, koska odotimme maailmantalouden kasvun kiihtyvän koronarokotusten nopean maailmanlaajuisen jakelun ansiosta.
  • Tammikuun lopussa uusien virusmuunnosten vaikutukseen sekä rokotteiden jakeluun etenkin Euroopassa liittyi paljon epävarmuutta, minkä vuoksi vähensimme tuolloin osakkeiden ylipainotusta.
  • Kun uusista virusmuunnoksista saatiin enemmän tietoa ja rokotteiden jakelun aikataulu selkiytyi, lisäsimme osakkeiden painotusta jälleen vähitellen helmikuun aikana.
  • Kun puheet inflaation kiihtymisestä yleistyivät, etenkin Yhdysvaltojen korkoihin kohdistui yhä suurempi paine. Se aiheutti hetkellistä epävakautta osakemarkkinoilla. Kun korkojen kehitykseen liittyvä epävarmuus alkoi hälvetä, lisäsimme osakkeiden ylipainotusta hiukan maaliskuussa.
  • Maaliskuun lopussa ylipainotimme siis osakkeita maltillisesti, koska uskomme maailmantalouden kasvun kiihtyvän yhteiskuntien jälleen avautuessa.

Yhdysvaltojen rohkaiseva esimerkki

Kokemukset esimerkiksi Yhdysvalloista antavat siis syytä uskoa siihen, että rokotuskattavuuden kasvaessa Euroopan talouskasvu kiihtyy huomattavasti lähikuukausina. Kiinassa koronaepidemia on jo pitkään ollut hallinnassa ja talouden vauhti on palannut entiselle tasolleen, joten myös maailmantalouden näkymiin on syytä suhtautua optimistisesti, ja tämä on vaikuttanut myös rahoitusmarkkinoihin.

Odotamme vakaata noususuhdannetta, joka kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta tänä vuonna. Osakekurssien nousua tuleekin tarkastella juuri tässä valossa.

Optimismi on kuitenkin aiheuttanut myös korkojen nousua. Se johtuu muun muassa siitä, että talouden noususuhdanteen ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin valtavan 1 900 miljardin dollarin talouden tukipaketin odotetaan nostavan inflaatiota. Mitä korkeampia pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat, sitä korkeampia korkoja joukkolainojen ostavat vaativat, jotta inflaatio ei nakertaisi heidän sijoitustensa arvoa niin paljoa.

Koska osakekursseihin on hinnoiteltu sisään paljon myönteistä kehitystä, ne voivat olla alttiimpia reagoimaan huonoihin uutisiin. Arviomme mukaan osakemarkkinoilla on kuitenkin vielä paljon mahdollisuuksia seuraavan vuoden aikana.

Osakkeilla korkeammat tuotto-odotukset

Korkojen nousu on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aiheuttanut ajoittain epävakautta rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajat pelkäävät, että korkojen nousu voi hidastaa talouskasvua ja heikentää yritysten kannattavuutta. Lisäksi rahan lainaaminen tulisi tällöin yrityksille kalliimmaksi.

Emme kuitenkaan näe korkojen nousua osakemarkkinoilla suurena ongelmana, kunhan korot nousevat pääasiassa oikeista syistä eli talouskasvun kiihtymisen vuoksi ja odotammekin osakkeiden tarjoavan hyvää tuottoa seuraavan vuoden aikana. Sen vuoksi ylipainotamme osakkeita maltillisesti salkuissamme eli niiden osuus sijoitusratkaisuissamme on yhä hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempi.

Joukkolainoja puolestaan alipainotamme hiukan, sillä niiden tuottomahdollisuudet ovat arviomme mukaan rajalliset. Toisaalta joukkolainat voivat auttaa hajauttamaan sijoitussalkun riskiä ja varmistaa vakaan tuoton epävakaina aikoina.

Suurimmat nousut voivat olla takana

On kuitenkin pidettävä mielessä, että rahoitusmarkkinat suuntautuvat eteenpäin ja ennakoivat sitä, miltä maailman odotetaan näyttävän 6–9 kuukauden kuluttua. Sen vuoksi on myös todennäköistä, että merkittävä osa vuoden 2021 talouden noususuhdanteesta on rahoitusmarkkinoilla jo hinnoiteltu sisään kursseihin. Suurimmat kurssinousut voivat siis olla hyvin jo takana.

Sijoittajien on myös varauduttava uusiin epävakaisiin jaksoihin ja markkinoiden heilahteluihin, jos maailmantalouden elpyminen on odotettua hitaampaa esimerkiksi, jos rokotusten jakelu pitkittyy tai koronaviruksen uudet mutaatiot vähentävät nykyisten rokotteiden vaikutusta. Koska osakekursseihin on hinnoiteltu sisään paljon myönteistä kehitystä, ne voivat olla alttiimpia reagoimaan huonoihin uutisiin. Arviomme mukaan osakemarkkinoilla on kuitenkin vielä paljon mahdollisuuksia seuraavan vuoden aikana.


VASTUUVARAUMA: Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan neuvoa-antavaksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappiovalmius.