Mitä uudet ilmastovaatimukset tarkoittavat?

”Niiden kautta otamme jälleen askeleen vihreän talouden tukemiseksi asettamalla yrityksille entistä kovempia ilmastovaatimuksia. Jatkossa emme sijoita asiakkaidemme rahoja yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee hiileen ja öljyhiekkaan liittyvästä liiketoiminnasta. Aiemmin raja oli 30 prosenttia. Emme myöskään sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee turve-energiasta. Se on osa suunnitelmaamme luopua näihin kolmeen polttoainetyyppiin kohdistuvista sijoituksista viimeistään vuonna 2040. Näin pyrimme tukemaan Pariisin sopimuksen toteutumista. Voimme kuitenkin sijoittaa yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee hiilestä, jos niillä on selkeä suunnitelma hiileen liittyvän liiketoiminnan vaiheittaisesta lopettamisesta Pariisin sopimuksen mukaisesti", Peter Lindström kertoo.

Millaisiin sijoituksiin uusia ilmastovaatimuksia sovelletaan?

”Uudet rajoitukset koskevat kaikkia Danske Bankin ja Danske Investin asiakkaidensa puolesta tekemiä sijoituksia. Jotkin Danske Bankin sijoitusratkaisuista voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä ulkopuolisten tarjoajien rahastoja, jotka eivät välttämättä noudata täysin samoja periaatteita kuin Danske Bank."

Miksi kiristätte fossiiliselle energialle asetettuja vaatimuksia?

”Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin haluamme sopeuttaa asiakkaidemme sijoitukset vihreään talouteen, jossa fossiilisia polttoaineita korvataan yhä suuremmassa määrin vihreillä vaihtoehdoilla. Näin pyrimme varmistamaan houkuttelevan tuoton asiakkaidemme sijoituksille myös tulevaisuudessa. Kiristyneet vaatimukset tukevat myös pyrkimystämme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Haluamme olla mukana tukemassa kehitystä kohti entistä ilmastoystävällisempää yhteiskuntaa. Odotamme siis, että entistä tiukemmat ilmastovaatimukset ovat hyväksi sekä ilmastolle että asiakkaidemme sijoituksille.”

Miksi voitte edelleen sijoittaa hiileen uusista rajoituksista huolimatta?

Työmme vihreän talouden edistämiseksi ei perustu pelkästään yritysten pois rajaamiseen. Vähintään yhtä tärkeää on vaikuttaa ilmastoa kuormittaviin yrityksiin, jotta ne muuttaisivat toimintaansa entistä ilmastoystävällisemmäksi. Sen vuoksi voimme sijoittaa yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee hiilestä, jos niillä on uskottava ilmastosuunnitelma ja ne ottavat konkreettisia askelia hiilestä luopumiseksi Pariisin sopimuksessa fossiiliselle energialle asetettujen vähennysvaatimusten mukaisesti. Jos sijoitamme tällaisiin yrityksiin, niillä on oltava esimerkiksi laadullisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseen, minkä lisäksi niiden on raportoitava hiilidioksidipäästöistään ja kerrottava avoimesti siitä, miten ne vaikuttavat päättäjiin ilmastoasioissa.

Lisätietoja vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme ja ilmasto-ohjelmastamme löytyy täältä.

Tätä artikkelia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Sitä ei tule pitää kehotuksena ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja tai sijoituspalveluita. Sijoittamiseen liittyy aina riski, ja tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoittajan vastuulla on selvittää juridiset, verotukseen ja rahoitukseen liittyvät sekä muut seikat, joilla voi olla vaikutusta sijoituksen sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.