Siirry sisältöön
Jaa

Ilmastokysymysten vaikutus sijoituksiisi

Vihreä talous ja ilmastokysymykset ovat keskeisiä kriteereitä, kun me Danske Bankissa valikoimme sijoituskohteita asiakkaidemme puolesta. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Peter Lindström on erikoistunut kestävään sijoittamiseen, ja hän vastaa seuraavassa sitä koskeviin kysymyksiin.

Miten ilmastonmuutos ja vihreä talous vaikuttavat sijoituksiini?

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja siirtymä kohti vihreää taloutta ovat tärkeitä aiheita yhteiskunnassamme, ja ne vaikuttavat niin yrityksiin kuin niiden sijoittajille tarjoamaan tuottoonkin. Tiukentuvat ilmastovaatimukset, vihreiden ratkaisujen kysyntä ja muuttuvat ilmasto-olosuhteet synnyttävät joukon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin yritysten on sopeuduttava ja jotka tulevaisuudessa erottelevat voittajat häviäjistä.

Miten otatte ilmastonäkökulmat huomioon sijoituksissani?

Pyrimme aina luomaan mahdollisimman hyvää tuottoa asiakkaillemme, ja sen vuoksi meidän on analysoitava myös ilmastokysymyksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Sijoitustiimimme arvioivat muun muassa, miten yritykset pyrkivät vähentämään tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisäämään uusiutuvan energian osuutta. Seuraamme myös, miten ne noudattavat uusia ilmastolakeja. Näin pystymme tunnistamaan yritykset, joilla on parhaat edellytykset selvitä ilmastohaasteista ja vihreään talouteen liittyviä kasvumahdollisuuksia.

Millaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa sijoituksilleni?

Fyysiset olosuhteet eli sään ja ilmaston muutokset muodostavat yhden riskin. Viime aikoina on esimerkiksi nähty entistä enemmän äärimmäisiä sääilmiöitä, jotka ovat aiheuttaneet pitkiä kuivuuskausia, metsäpaloja ja voimakkaita hirmumyrskyjä. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi elintarvikealaan, niin ettei se voi tuottaa yhtä paljon elintarvikkeita kuin ennen. Lisäksi tuotantolaitokset voivat vaurioitua, mikä aiheuttaisi liikevaihtotappioita.

Toisena riskitekijänä ovat muutosriskit, joissa on kyse siitä, miten ilmastoon liittyvien ratkaisujen kasvava kysyntä sekä tiukentuvat ilmastolait vaikuttavat yrityksiin. Periaatteessa kyse on siitä, että jos yritykset eivät pysty kehittämään esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja tai luomaan ilmastoystävällisiä tuotteita, niiden kilpailukyky rapistuu ja sijottajien tuotot laskevat.

Näin otamme ilmastokysymykset huomioon sijoituksissasi


Voiko ilmastokysymysten huomioon ottaminen olla hyväksi sijoituksilleni?

Vihreään talouteen siirtyminen luo mahdollisuuksia, jos yritykset pystyvät esimerkiksi kehittämään ilmastoteknologioita tai vähentämään tuotantonsa hiilijalanjälkeä, jolloin ne houkuttelisivat enemmän ilmastotietoisia asiakkaita. Danske Ørsted on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on siirtynyt mustasta energiasta vihreään ja pystynyt sen ansiosta tarjoamaan houkuttelevaa tuottoa. Microsoft, Unilever ja Volvo ovat myös esimerkkejä yrityksistä, jotka ottavat ilmaston huomioon toiminnassaan. Microsoft pyrkii vähentämään IT-tuotteidensa hiilijalanjälkeä, Unilever lisää kierrätettävien pakkausten käyttöä ja Volvo kehittää sähköautoja. Tällaiset yritykset voivat olla houkuttelevia sijoituskohteita, sillä niillä on mahdollisuus luoda kasvua vihreää taloutta hyödyntämällä.

Pystyttekö vaikuttamaan yrityksiin niin, että ne nostavat ilmastoon liittyviä tavoitteitaan?

Sijoitustiimimme käyvät vuoropuhelua yritysten kanssa ja pyrkivät vaikuttamaan niihin, jotta ne vähentäisivät vaikutustaan ilmastonmuutokseen ja pyrkisivät osaltaan ratkaisemaan siihen liittyviä haasteita. Käymme vuoropuhelua esimerkiksi öljy-, merikuljetus- ja kuljetusalojen kanssa, ja näin pystymme ohjaamaan niitä ilmastoystävällisempään suuntaan. Osallistumme myös yritysten yhtiökokouksiin, joissa äänestämällä olemme pyrkineet muun muassa vähentämään yritysten toimitusketjujen ilmastovaikutuksia ja lisäämään kierrätettävien pakkausten käyttöä.

Rajaatteko yrityksiä pois ilmastonäkökohtien perusteella?

Emme sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia tulee lämpöhiileen ja öljyhiekkaan liittyvästä toiminnasta. Emme myöskään sijoita moniin sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta vahingoittaa ilmastoa. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykset, jotka rakentavat öljyputkia tai pyrkivät poliitikkoihin vaikuttamalla estämään ilmastolakien tiukennukset. Luettelo pois rajatuista yrityksistä on luettavissa tästä. Jotkin sijoitusratkaisumme voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä ulkopuolisten tarjoajien rahastoja, jotka eivät välttämättä noudata täysin samoja periaatteita kuin Danske Bank. Lisäksi tietyissä sijoitustuotteissa voi olla myös esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä rajoituksia.


VASTUUVARAUMA: Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan neuvoa-antavaksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappiovalmius.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.