Me Danske Bankissa pyrimme jatkuvasti kehittämään sijoitusratkaisujamme, jotta voimme tarjota houkuttelevaa tuottoa sinulle ja muille sijoitusasiakkaillemme.

Sen vuoksi esittelemme nyt sijoitusratkaisuihimme uuden elementin, jonka ansiosta voimme reagoida entistä nopeammin rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Tämä uusi elementti on Danske Invest SELE Tactical Asset Allocation EURO kl EUR W – rahasto eli lyhyemmin Tactical Asset Allocation Euro -rahasto, joka näkyy jatkossa osana sijoituksiasi.

”Uuden rahaston ansiosta voimme entistä paremmin hyödyntää lyhyen aikavälin sijoitusmahdollisuuksia, joita syntyy jatkuvasti globaaleilla osake- ja joukkolainamarkkinoilla”, Danske Bankin pääsalkunhoitaja Bo Bejstrup Christensen kertoo.

Seuraavassa kerromme, miten se on mahdollista.

Koska voimme jatkossa tehdä kauppoja nopeammin, saamme mahdollisuuden luoda lisäarvoa asiakkaillemme. 
Näin sijoitamme rahasi
Sijoitusratkaisuissa sijoitamme asiakkaiden rahat yhdistelmään erilaisia rahastoja, jotka puolestaan sijoittavat pääoman valitsemiinsa osakkeisiin tai joukkolainoihin. Asiakkaan rahastoyhdistelmä riippuu hänen riskinottohalukkuudestaan ja sijoitusajasta sekä talouteen ja rahoitusmarkkinoihin kohdistuvista odotuksistamme.

”Jos esimerkiksi odotamme osakemarkkinoiden kehittyvän suotuisasti, voimme lisätä osakkeiden osuutta asiakkaan sijoituksissa ja vastaavasti vähentää joukkolainojen osuutta, mutta tietysti aina ennalta määritellyissä rajoissa”, Bo Bejstrup Christensen selittää.

Näin voimme tehdä niin suuria kuin pienempiäkin muutoksia asiakkaidemme sijoituksiin sen mukaan, minkä omaisuuslajin kokeneet sijoitusasiantuntijamme arvioivat tarjoavan houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet.

Sijoitustesi uusi elementti
Tähän saakka suuri osa muutoksista on tehty rahastokauppojen kautta esimerkiksi ostamalla osakerahaston osuuksia ja myymällä vastaavasti joukkolainarahaston osuuksia.

Jatkossa osa muutoksista voidaan tehdä Tactical Asset Allocation Euro -rahastossa, joka voi sijoittaa sekä osakkeisiin että joukkolainoihin.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rahastokauppojen määrä laskee ja sen sijaan teemme enemmän muutoksia uuden rahaston kautta. Siitä on etua, koska rahastojen osto ja myynti vaatii enemmän aikaa kuin kaupankäynti osakkeilla ja joukkolainoilla uudessa rahastossa, ja sen ansiosta voimme reagoida nopeammin rahoitusmarkkinoilla jatkuvasti syntyviin lyhyen aikavälin sijoitusmahdollisuuksiin”, Bo Bejstrup Christensen sanoo.

Vähäinen vaikutus kuluihin
Uuden rahaston lanseerauksen myötä Danske Bankin sijoitustiimi pystyy tekemään entistä enemmän ja pienempiä muutoksia salkkuihin.

”Meillä on jo ennestään hyvät ja tehokkaat järjestelmät sijoitusratkaisujemme hallintaan, ja pyrimme luonnollisesti kehittämään niitä jatkuvasti. Koska voimme jatkossa tehdä kauppoja nopeammin, saamme mahdollisuuden luoda lisäarvoa asiakkaillemme. On kuitenkin muistettava, etteivät muutokset ole lisäarvon tae”, Bo Bejstrup Christensen muistuttaa.

Uuden rahaston odotetaan vaikuttavan vain vähäisesti sijoitusratkaisujemme kuluihin. Joillekin asiakkaille se voi tarkoittaa hieman entistä suurempia kuluja, kun taas toisten kulut voivat laskea hiukan riippuen heidän valitsemastaan sijoitusratkaisusta. Sijoitusratkaisujen kulut ilmoitetaan aina asiakkaillemme lähetettävissä neljännesvuosiraporteissa. 


VASTUUVARAUMA: Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan neuvoa-antavaksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappiovalmius.