European 24 Bidco Oy:n suositeltu vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Efecte Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista

European 24 Bidco Oy (”Tarjouksentekijä”), suomalainen yksityinen osakeyhtiö, tarjoutuu hankkimaan suositellulla vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella kaikki Efecte Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Efecte”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (yhdessä ”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) ja kaikki Efecten liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat optio-oikeudet, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Optio-oikeudet” ja kukin erikseen ”Optio-oikeus”) (”Ostotarjous”). Efecten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”Nasdaq First North”).


Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 18.1.2024 (”Julkistus”). Efecten osakkeenomistajille tarjotaan 15,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Osakkeen Tarjousvastike”), ollen alisteinen tarjousasiakirjassa kuvatuille mahdollisille oikaisuille. Optio-oikeuksien tarjousvastike on kuvattu tarjousasiakirjassa. 

 

Tärkeitä päivämääriä:

  • Ostotarjouksen julkistaminen 18.1.2024
  • Tarjousaika alkaa 30.1.2024
  • Tarjousaika päättyy 19.3.2024. Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa muun muassa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi.

Tarjousvastike

Osakkeen Tarjousvastike on 15,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti alisteisena tarjousasiakirjassa kuvatuille mahdollisille oikaisuille. Osakkeen Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
90,8 prosenttia verrattuna Efecten osakkeen päätöskurssiin (7,86 euroa) Nasdaq First Northissa 17.1.2024, eli viimeisenä Julkistusta välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
96,3 prosenttia verrattuna Efecten osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (7,64 euroa) Nasdaq First Northissa 17.1.2024 (kyseinen päivä mukaan lukien) päättyneellä kolmen (3) kuukauden ajanjaksolla; ja
83,4 prosenttia verrattuna Efecten osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (8,18 euroa) Nasdaq First Northissa 17.1.2024 (kyseinen päivä mukaan lukien) päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 30.1.2024 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 19.3.2024 klo 16:00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai mahdollista jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa. Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa muun muassa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten, mukaan lukien muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen, täyttämiseksi.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset
Ostotarjouksen toteuttaminen on Ostotarjouksen ehtojen mukaan ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle (ellei Tarjouksentekijä luovu vaatimasta näiden täyttymistä, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista) sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jona Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen sekä se, että Ostotarjous on hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän ennen tarjousaikaa tai tarjousajan aikana hankkimien Osakkeiden kanssa yli 90 % Efecten liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden. Tarkempia tietoja Ostotarjouksen ehdoista on saatavilla tarjousasiakirjassa.

Hyväksymismenettely lyhyesti

Osakkeet
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen Ostotarjousta koskevan ilmoituksen sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Efecten osakkeenomistajien, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta tilin- tai varainhoitajaltaan, tulee ensin ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa ja sen jälkeen tarvittaessa ottaa yhteyttä Danske Bankiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen efecte-offer@danskebank.com.

Optio-oikeudet
Evli Alexander Incentives Oy (”Evli”), joka hallinnoi Efecten Optio-oikeuksia, lähettää ilmoituksen Ostotarjouksesta, mukaan lukien ohjeet ja asiaankuuluvan hyväksymislomakkeen, kaikille Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat tarjousaikana rekisteröitynä Optio-oikeuksia koskevaan rekisteriin lukuun ottamatta Efecteä ja sen tytäryhtiöitä. Evli ohjeistaa kaikkia Optio-oikeuksien haltijoita Ostotarjouksen hyväksymisestä Evlin Incentive-portaalin kautta. Optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta Evliltä, voivat olla yhteydessä Evliin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen efecte.incentive@eai.fi.

Tutustu dokumentteihin

Tarjousasiakirja (PDF)

Täydennysasiakirja 19.2.2024

Lisätietoa

https://efecte.tenderoffer.fi/ (avautuu uuteen ikkunaan)

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.