Netflix, Inc.:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Next Games Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista

Tärkeitä päivämääriä:

  • 14.3.2022: Tarjousaika alkaa
  • 8.4.2022: Tarjousaika päättyy aikaisintaan (ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä)
  • Arviolta 11.4.2022 (alustava): Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus
  • Arviolta 13.4.2022 (alustava): Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus
  • Arviolta 14.4.2022 (alustava): Tarjousvastikkeen maksaminen

Tietoa ostotarjouksesta  


Netflix, Inc. (”Netflix” tai ”Tarjouksentekijä”) tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Next Games Oyj:n (”Next Games” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Osakkeet”), jotka eivät ole Next Gamesn tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Ostotarjouksessa Yhtiön osakkeenomistajille tarjotaan maksettavaksi 2,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjousvastiketta oikaistaan tiettyjen Next Games:n mahdollisten yhtiötapahtumien osalta, jotka vaikuttavat osakkeen arvoon tai osakkeiden määrään, kuten osingonjako tai osakkeiden jakaminen.

Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Next Gamesin osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.

Next Gamesin tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jari Ovaskainen ja AMC Networks Ventures LLC, jotka yhdessä edustavat yhteensä noin 43,3 prosenttia Next Gamesin Osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen tietyin tavanomaisin edellytyksin.


Tarjousvastike

Tarjottava vastike on 2,10 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, alisteisena mahdollisille oikaisuille (”Tarjousvastike”). Osakkeen Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 

  • 125,6 prosenttia verrattuna 0,93 euroon, eli Next Gamesin Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland  -markkinapaikalla (”First North”) 1.3.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 
  • noin 69,6 prosenttia verrattuna 1,24 euroon, eli Next Gamesin Osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan First Northissa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja 
  • 38,8 prosenttia verrattuna 1,51 euroon, eli Next Gamesin Osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan First Northissa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista.

 Tarjousaika
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 14.3.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 8.4.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.

Ostotarjouksen ehdot
Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistuksen Next Games:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Sen lisäksi Ostotarjous on ehdollinen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle. Tarkempia tietoja ehdoista löytyy oheisesta tarjousasiakirjasta.

Hyväksymismenettely lyhyesti
Ostotarjous tulee hyväksyä oman arvo-osuustilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli sellaisia ohjeita ei ole saatu, yhteyttä voi ottaa tilin- tai varainhoitajaansa.

 
Lisätietojen osalta voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa. Toissijaisesti yhteyttä voi ottaa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen nextgames-offer@danskebank.com. 


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.