SRV:n merkintäetuoikeusanti 2022

SRV:n 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, SRV:n hallitus on 31.5.2022, päättänyt tarjota enintään noin 34,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa SRV:n osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 348 056 400 SRV:n uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) heidän olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 0,10 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta (”Osakeanti”). 


Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista asemaa.


SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

Tärkeitä päivämääriä:

1.6.2022       Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

2.6.2022        Osakeannin täsmäytyspäivä

7.6.2022      Osakeannin Merkintäaika alkaa

7.6.2022        Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa

14.6.2022    Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy

21.6.2022      Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

22.6.2022      Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

23.6.2022      Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

27.6.2022      Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

28.6.2022      Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)

28.6.2022      Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)

29.6.2022      Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)

29.6.2022      Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

 

Osakeanti lyhyesti  

  • SRV pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 348 056 400 Uutta Osaketta merkittäväksi.
  • SRV:n nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäoikeuksilla (”Merkintäoikeus”), joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat SRV:n osakkeita.
  • SRV:n osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 2.6.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa SRV:n osaketta kohden yhden (1) Merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 3.6.2022. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 1.6.2022.
  • Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määritelty jäljempänä).
  •  Merkintähinta on 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
  • Osakeannin merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.
  • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämällä pörssilistalla 7.6.2022 ja 14.6.2022 välisenä aikana.
  • SRV tulee julkistamaan Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 7.6.2022 ennen Merkintäajan alkamista.
  • SRV on vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa (kaikkien edellä mainittujen tahojen merkintäsitoumukset yhdessä ”Merkintäsitoumukset”). Annetut Merkintäsitoumukset edustavat noin 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Tutustu osakeantiin liittyviin dokumentteihin ja SRV:n verkkosivuihin

Osakeannin ehdot

Esite


Verkkosivut
https://www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/merkintaoikeusanti 

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.