Vuosi 2019 oli sijoittajille todella hyvä, ja myönteinen kehitys jatkui vielä muutama viikko sitten. Sitten koronavirus alkoi levitä ympäri maailmaa, ja sijoittajat alkoivat huolestua yhä enemmän sen vaikutuksesta maailmantalouteen. Reaktio laukaisi suuria kurssilaskuja osakemarkkinoilla, ja lasku on jyrkentynyt lisää öljyn hinnan romahdettua lisäten sijoitusmarkkinoiden huolia tulevasta.

Varmaa on myöskin se, että virus vaikuttaa negatiivisesti niin talouskasvuun kuin yritysten kannattavuuteenkin. Tämä on näkynyt selvimmin Kiinassa, jossa kuluttajat pysyvät tartunnan pelossa kotonaan, minkä lisäksi monet työpaikat ovat olleet suljettuina lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Globalisoituneessa maailmassa tilanteesta ovat kärsineet myös muunmaalaiset yritykset, joilla on alihankkijoita tai tuotantoa Kiinassa tai jotka myyvät tuotteitaan Kiinan markkinoilla.

Odotettavissa vain väliaikaista haittaa

Odotamme Kiinan talouskasvun hidastuvan huomattavasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös muiden suurten talouksien, Yhdysvaltojen, Euroopan ja Japanin, kasvu hidastunee alkuvuoden odotuksiimme verrattuna. Etenkin palvelusektori kärsii, kun ihmiset lakkaavat matkustamasta ja jalkapallo-otteluiden ja konferenssien kaltaisia massatapahtumia perutaan.

Danske Bankin arvion mukaan koronaviruksen taloudelliset haitat jäävät kuitenkin väliaikaisiksi, ja niiden hälvetessä talous palaa nopeasti raiteilleen. Tällä hetkellä mielestämme todennäköisintä on, että viruksen negatiiviset vaikutukset jatkuvat vielä toisessa vuosineljänneksessä ja että talous palautuu normaalille tasolleen tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Joukkolainat ovat osoittaneet arvonsa koronavirusepidemian aikana

Osakkeiden hinnat ovat viime viikkoina laskeneet huomattavasti, kun taas turvallisimpien joukkolainojen, kuten Tanskan, Saksan ja Yhdysvaltojen valtionobligaatioiden, hinnat ovat nousseet. Joukkolainojen hintojen oppikirjamainen nousu johtuu muun muassa siitä, että sijoittajat hakevat perinteisesti turvaa joukkolainoista osakemarkkinoiden epävakaina kausina.

Osakkeista ja joukkolainoista koostuvassa salkussa joukkolainat toimivat tuottoa vakauttavana elementtinä, sillä ne tarjoavat usein positiivista tuottoa osakekurssien suurten laskujen aikana.

Sen vuoksi Danske Bank suosittelee useimpia sijoittajia pitämään jonkin verran joukkolainoja salkussaan. Osakkeiden ja joukkolainojen sopiva suhde riippuu aina yksittäisen sijoittajan sijoitusprofiilista, jossa otetaan huomioon muun muassa riskinottohalukkuus sekä sijoitusaika.

Sen vuoksi odotamme osakemarkkinoiden viime aikojen kurssilaskujen jäävän väliaikaisiksi. Lyhyellä aikavälillä rahoitusmarkkinoilla voidaan nähdä suurta epävakautta, ja tilanne voi koronavirusepidemian kehityksestä riippuen hyvinkin kehittyä vielä huonommaksi ennen käännettä parempaan.

Viime viikkojen kurssilaskujen vuoksi osakekursseihin on kuitenkin jo leivottu sisään melko paljon negatiivisia odotuksia, ja seuraavan vuoden aikana osakkeet tarjoavat mielestämme melko hyviä tuottomahdollisuuksia. Sen vuoksi Danske Bank ylipainottaa yhä osakkeita hiukan eli niiden osuus salkuissamme on jonkin verran pitkän aikavälin tavoitetta suurempi. Obligaatioiden osuus on vastaavasti vähäisempi.

Positiiviset tekijät

Osakkeisiin kohdistuvat odotuksemme ovat positiivisia useista eri syistä.

Ennen Kiinan koronavirusepidemian puhkeamista lukuisat talouden tunnusluvut osoittivat merkkejä maailmantalouden kasvusta vuoden 2019 hidastumisen ja taantuman pelon jälkeen. Vaikka virus tällä hetkellä työntääkin kapuloita vakautumisen rattaisiin, uskomme kasvun palaavan jälleen raiteilleen.

Taloudessa saatiin ennen koronavirusta nauttia muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan eskaloitumiseen liittyvän pelon hälvenemisestä, minkä lisäksi vahvat työmarkkinat, palkkojen nousu sekä matalat korot ja niiden myötä matalat asumiskustannukset varmistivat yksityisen kulutuksen pysymisen vakaana. Odotamme yksityisen kulutuksen olevan jatkossakin talouden veturina, kun virusepidemiasta on selvitty.

Muita merkittäviä tekijöitä ovat matala inflaatio sekä maltillinen talouskasvu. Näiden tekijöiden ansiosta keskuspankeilla on yhä mahdollisuuksia talouden tukemiseen elvyttävällä rahapolitiikalla – eli matalilla koroilla ja obligaatioiden osto-ohjelmilla – tarvitsematta pelätä talouden ylikuumenemista tai inflaation karkaamista käsistä. Viime aikoina muun muassa Yhdysvaltojen keskuspankki on laskenut korkoa entisestään antaakseen maan taloudelle piristysruiskeen.

Täällä näemme tällä hetkellä kiinnostavaa tuottopotentiaalia

  • YHDYSVALTALAISOSAKKEET: Hyvät edellytykset potentiaalin lunastamiseen
  • KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEET: Hyvä sijoituskohde tällä hetkellä
  • KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT: Korkeamman tuoton metsästys jatkuu

Lue lisää tästä

Merkittävimmät riskit

Vaikka olemmekin varovaisen optimistisia pitkän aikavälin kehityksen suhteen, emme sulje silmiämme riskeiltä, jotka voivat pahentaa rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuutta ja heilahteluja lähitulevaisuudessa. Koronavirukseen liittyvän epävarmuuden jatkumisen lisäksi riskinä on muun muassa se, että Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasotaan ja brexitiin liittyvät poliittiset riskit kärjistyvät jälleen rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset saivat toki tammikuussa solmittua osittaisen eli ensimmäisen vaiheen sopimuksen, mutta kattavamman sopimuksen syntyminen on yhä kaukana. Ja vaikka britit lähtivät EU:sta tammikuun lopussa, kova brexit on yhä mahdollinen ylimenokauden loppuessa vuodenvaihteessa. Brittien ja EU:n on nimittäin vielä sovittava tulevan yhteistyön ehdoista.

Lisäksi koronavirus saa epäilemättä talouden tunnusluvut sekä monien yritysten kannattavuuden heikentymään, mikä voi lisätä sijoittajien huolta talouden kehityksestä.

Osakkeet ovat paras vaihtoehto

Riskeistä huolimatta pidämme osakkeita houkuttelevimpana omaisuuslajina. Arvioon vaikuttaa myös se, että joukkolainat tarjoavat tällä hetkellä erityisen matalia korkoja sijoittajille. Jos talous palaa raiteilleen myöhemmin tänä vuonna, odotamme korkojen nousevan, mikä puolestaan laskisi joukkolainojen kursseja. Siinä tapauksessa joukkolainojen tuottomahdollisuudet huononevat entisestään. Osakkeet ovat siis arviomme mukaan paras vaihtoehto sijoittajille, ja kun pahin koronavirukseen liittyvä epävarmuus vähenee, odotamme tarpeeksi ripeän talouskasvun sekä osakkeiden kysynnän tukevan osakekursseja seuraavien 12 kuukauden aikana.