Indeksi- vai aktiivinen rahasto

Jos sijoittajana tavoittelet vain hajautushyötyjä eri markkinoilta, on indeksirahasto hyvä vaihtoehto. Aktiivisesti hoidetut rahastot ovat hyviä vaihtoehtoja, kun tavoittelet markkinaa korkeampaa tuottoa.

Aloita rahastosijoittaminen

Mikä on indeksirahasto?

Indeksirahasto eli passiivinen rahasto seuraa markkinaa. Indeksirahasto pyrkii seuraamaan markkinaindeksin tuottokehitystä, esimerkiksi yhdysvaltalaisten osakkeiden osalta seuraamalla laajasti hajautettua S&P 500 –indeksiä. Rahastolla ei ole usein varsinaista salkunhoitajaa, vaan sijoitusvalinnat ja tuotto seuraavat valittua vertailuindeksiä.

Indeksirahaston vertailuindeksi ei kuitenkaan aina täysin vastaa seurattavaa indeksiä. Tuottokehitys voi poiketa vertailuindeksistä, mikäli sijoituskohteet ovat hieman erilaisia. Kun sijoituskohde lisätään tai poistuu indeksistä, indeksirahasto tyypillisesti seuraa muutosta. Tämän lisäksi indeksirahastossa ei käydä aktiivisesti kauppaa.

Sijoitukset indeksirahastoihin ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosikymmeninä johtuen mm. niiden kulurakenteesta ja yksinkertaisesta sekä läpinäkyvästä sijoituspolitiikasta.

Mikä on aktiivinen rahasto?

Aktiivinen rahasto tavoittelee vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti salkunhoitajan toimesta, joka voi poiketa vertailuindeksistä sijoitustoiminnassa rahaston sääntöjen mukaisesti. Hyödyntämällä esimerkiksi yhtiökohtaista analyysia, erilaisten laatukriteereiden asettamista ja yhteistyötä analyytikkotiimin kanssa, salkunhoitaja valitsee erikseen sijoituskohteet (osakkeet, korkosijoitukset jne.) aktiiviseen rahastoon.

Aktiivisen rahaston tavoitteena on ylittää määritellyn vertailuindeksin tuotto salkunhoidon keinoin, esimerkiksi yrityskohtaisen analyysin, markkinoiden arvostukseen perustuvan arvion sekä ostojen ja myyntien ajoitusten kautta. Esimerkiksi suomalaisiin pörssiosakkeisiin sijoittava aktiivinen rahasto voi tavoitella OMXH25 pörssi-indeksin ylittävää tuottoa kustannusten jälkeen.

 

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.