Julkiset joukkolainat ja sijoitusobligaatiot

Alla olevaan taulukkoon on listattu Danske Bank A/S:n liikkeeseenlaskemat julkiset joukkolainat ja sijoitusobligaatiot.

Danske Bankin näkemys sijoitusobligaatioista on kuvattu liikennevaloista tutuilla väreillä. Näkemys ei ota kantaa liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.

Tämä näkemys ei ole sijoitusneuvontaa. Näkemystä laadittaessa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta tai sijoitustavoitteita. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista ja päättää itse siitä, myykö sijoitusobligaation ennen eräpäivää vai pitääkö sen eräpäivään asti. Pyydämme kääntymään sijoitusneuvojan puoleen, jos haluatte henkilökohtaista palvelua. Tarkemmat selitykset* liikennevalojen väreistä sivun alareunassa.

 


Näkemyksemme mukaan kannattaa harkita tuottojen kotiuttamista

Näkemyksemme mukaan ei tuottopotentiaalia

Ei väriä - Näkemyksemme mukaan edelleen tuottopotentiaalia

Nimi ISIN Hinta (pankki ostaa) Laskennallinen tuotto sijoitetulle pääomalle Laskennal-linen tuotto Liikkeeseen-laskupäivä Eräpäivä Raportti Ehdot FTCN MM
DANSKE 08K5 Osakeobligaatio Suomi 12 T DK0030444328 119,12 10,60% 19,44% 03.06.2019 19.06.2024
DANSKE 08LH Osakeobligaatio Pohjoismaat 90% DK0030445804 114,95 17,15% 17,15% 05.07.2019 19.07.2024
DANSKE 08MD Osakeob. Eurooppa Suuryhtiöt M DK0030446612 119,88 17,50% 22,21% 12.07.2019 26.07.2024
DANSKE 08MF Osakeob. Eurooppa Suuryhtiöt T DK0030446539 141,01 32,79% 43,42% 12.07.2019 26.07.2024
DANSKE 08NN Osakeobligaatio Suomi 13 90% DK0030448667 101,18 3,88% 3,88% 23.08.2019 06.09.2024
08PL Osakeobligaatio Maailma 29 DK0030448907 96,99 -7,41% 0,0% 13.09.2019 27.09.2024
DANSKE 08QD Osakeobligaatio Pohjoismaat 2 DK0030449392 125,94 29,30% 29,30% 04.10.2019 18.10.2024
08RC Indeksiobligaatio Puhtaampi Eurooppa DK0030450721 130,97 22,84% 33,90% 25.10.2019 08.11.2024
DANSKE 08S9 Osakeobligaatio Suomi-Ruotsi VI DK0030451968 131,21 36,07% 36,07% 15.11.2019 29.11.2024
08V2 Osakeobligaatio Kulutustuotteet DK0030452859 96,11 -7,41% 0,0% 09.12.2019 19.12.2024
DANSKE 08XJ Osakeobligaatio Suomi 14 90% DK0030453907 107,25 11,25% 11,25% 30.12.2019 10.01.2025
DANSKE 090W Osakeobligaatio Kulutustuotteet 2 DK0030455019 95,69 -7,41% 0,0% 17.01.2020 31.01.2025
DANSKE 093Y Osakeobligaatio Suomi-Ruotsi 7 90% DK0030456843 124,62 31,60% 31,60% 07.02.2020 21.02.2025
097L Indeksiobligaatio Puhtaampi Eurooppa 2 DK0030463112 140,30 33,80% 45,84% 28.02.2020 14.03.2025
09BW Osakeobligaatio Pohjois-Eurooppa DK0030464003 133,13 39,00% 39,00% 20.03.2020 03.04.2025
09JV Osakeobligaatio Ruotsi DK0030464359 132,72 27,39% 38,85% 09.04.2020 24.04.2025
09R3 OsakeobligaatioPohjoismaat3 DK0030465240 119,97 26,00% 26,00% 04.05.2020 19.05.2025
09WS Indeksiobligaatio Ruotsi DK0030465679 126,42 21,61% 32,55% 22.05.2020 05.06.2025
09YD OsakeobligaatioPohjoismaat4 DK0030466560 120,29 32,10% 32,10% 12.06.2020 26.06.2025
0B13 Indeksiobligaatio Suomi 10 DK0030466800 112,56 8,01% 17,74% 03.07.2020 17.07.2025
0B47 Osakeobligaatio Terveys 6 DK0030468426 100,92 6,59% 6,59% 24.07.2020 07.08.2025
0B8Y Osakeobligaatio Terveys 7 DK0030469580 102,54 8,80% 8,80% 28.08.2020 11.09.2025
0BB5 Osakeobligaatio Telecom DK0030469820 104,59 1,39% 10,51% 18.09.2020 02.10.2025
0BCX Osakeobligaatio Terveys 8 DK0030470323 102,36 9,32% 9,32% 09.10.2020 23.10.2025
0BGG Osakeobligaatio Suomi 15 DK0030470836 123,01 23,10% 34,18% 30.10.2020 13.11.2025
0BKS Osakeobligaatio Telecom 2 DK0030471487 94,57 1,60% 1,60% 20.11.2020 04.12.2025
0BP7 Osakeob Pohjois-Eurooppa 2 DK0030472295 121,49 22,57% 33,60% 11.12.2020 29.12.2025
0BR7 Osakeobligaatio Telecom 3 DK0030472964 93,18 1,25% 1,25% 11.01.2021 25.01.2026
0BS9 Indeksiobligaatio Suomi 11 DK0030473855 96,43 -8,26% 0,0% 29.01.2021 12.02.2026
0BT7 OsakeobligaatioPohjoismaat5 DK0030476015 113,75 32,00% 32,00% 19.02.2021 05.03.2026
0BV2 Osakeobligaatio Teollisuus DK0030482419 123,26 27,21% 42,48% 12.03.2021 26.03.2026
0BW9 Osakeobligaatio Suomi 16 DK0030483813 90,66 -7,99% -7,99% 01.04.2021 15.04.2026
0BXX Osakeobligaatio Teollisuus2 DK0030485008 122,71 14,30% 29,16% 23.04.2021 07.05.2026
0BYQ Osakeobligaatio Globaali DK0030486089 106,32 0,20% 11,22% 23.04.2021 07.05.2026
0BYR OsObl Pohjoismaat M DK0030486162 95,67 -2,28% 2,61% 23.04.2021 07.05.2026
0BZ3 Osakeobligaatio Suomi 17 DK0030486329 88,38 -8,11% -8,11% 14.05.2021 28.05.2026
0C00 Osakeobligaatio Teollisuus3 DK0030487566 122,31 14,15% 28,99% 04.06.2021 18.06.2026
0C01 OsObl Pohjoism M 2 DK0030487483 94,86 -3,14% 1,70% 04.06.2021 18.06.2026
0C02 Osakeobligaatio Globaali 2 DK0030487210 105,41 -1,74% 9,07% 04.06.2021 18.06.2026
0C13 Osakeobligaatio Suomi 18 DK0030488374 90,24 -5,57% -5,57% 28.06.2021 13.07.2026
0C1X OsObl Pohjoism M 3 DK0030491402 93,46 -4,76% 0,0% 23.07.2021 06.08.2026
0C1Y Indeksiobligaatio ESG Eur DK0030491329 112,31 2,56% 15,89% 23.07.2021 06.08.2026
0C26 Osakeobligaatio Globaali 3 DK0030491592 102,50 -4,05% 6,50% 23.07.2021 06.08.2026
0C34 Osakeobligaatio Suomi 19 DK0030493101 82,06 -13,00% -13,00% 13.08.2021 27.08.2026
0C4B Indeksiobligaatio ESG Eur2 DK0030493960 107,39 -1,82% 10,94% 03.09.2021 17.09.2026
0C4M OsakeobligaatioPohjoismaat6 DK0030494265 91,48 -0,43% -0,43% 24.09.2021 08.10.2026
0C57 Osakeobligaatio EuroFiYht DK0030494349 116,96 14,84% 29,77% 15.10.2021 29.10.2026
0C59 Indeksiobligaatio ESG Eur3 DK0030494422 109,48 -0,12% 12,87% 15.10.2021 29.10.2026
0C65 Osakeobligaatio Suomi 20 DK0030495072 87,19 -9,07% -9,07% 05.11.2021 19.11.2026
0C78 Indeksiobligaatio Puh Eur 3 DK0030496393 119,50 11,94% 26,50% 26.11.2021 10.12.2026
0C79 Osakeobligaatio Globaali 4 DK0030496476 110,82 0,65% 13,74% 26.11.2021 10.12.2026
0C80 OsakeobligaatioPohjoismaat7 DK0030496989 87,41 -4,49% -4,49% 17.12.2021 31.12.2026
0C8M Indeksiobligaatio ESG Eur 4 DK0030497607 109,83 -1,71% 11,06% 14.01.2022 28.01.2027
0C9X Osakeobligaatio Globaali 5 DK0030498092 93,37 2,63% 2,63% 04.02.2022 18.02.2027
0CBD Indeksiobligaatio Puh Eur 4 DK0030503941 117,60 10,81% 25,21% 18.02.2022 04.03.2027
0CD4 Indeksiobligaatio ESG Eur 5 DK0030505482 116,43 6,72% 20,59% 01.04.2022 15.04.2027
0CF4 OsakeobligaatioPohjoismaat8 DK0030506373 114,21 47,72% 47,72% 29.04.2022 13.05.2027

Liikennevalot *

Näkemyksemme mukaan kannattaa harkita tuottojen kotiuttamista

Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä yli 5 %, mahdollinen merkintäpalkkio huomioiden

  • Pidä sijoitus, jos uskot kohde-etuuden pysyvän vähintään nykyisellä tasolla.
  • Myy sijoitus, jos olet jo saavuttanut tuottotavoitteesi tästä tuotteesta tai uskot markkinoiden mahdolliseen korjausliikkeeseen alaspäin nykyiseltä tasolta. Tällöin voi olla kannattavaa kotiuttaa voitot ja sijoittaa kasvaneet pääomat uuteen kohteeseen.

Osassa kohteista voi olla mahdollista lukita pääomaturvan tasoa ylemmäksi vaihtamalla sijoitus uuteen sijoitusobligaatioon ja siten pienentää pääomaan kohdistuvaa riskiä.

Lukitusmahdollisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti ja se riippuu kotiutettavan voiton suuruudesta, uuden sijoituskohteen hinnasta ja tuotonlaskentaehdoista sekä siitä onko sijoitus tehty vakuutuskuoren sisällä vai ei. Keskustele lukitusmahdollisuudesta sijoitusneuvojasi kanssa.

Ei väriä - Näkemyksemme mukaan edelleen tuottopotentiaalia

Arvioitu vuosituotto sijoitetulle pääomalle myytäessä alle 5 %

  • Pidä sijoitus, jos uskot kohde-etuuden pysyvän vähintään nykyisellä tasolla.
  • Myy sijoitus, jos olet jo saavuttanut tuottotavoitteesi tästä tuotteesta tai uskot markkinoiden mahdolliseen korjausliikkeeseen alaspäin nykyiseltä tasolta. Tällöin voi olla kannattavaa kotiuttaa voitot ja sijoittaa kasvaneet pääomat esimerkiksi uuteen sijoitusobligaatioon.

Näkemyksemme mukaan ei tuottopotentiaalia

  • Pidä sijoitus, jos sinulle riittää, että saat sijoituksesi (tuotteesta riippuen) 85-100% nimellispääomasta eräpäivänä.
  • Myy sijoitus ja sijoita myynnistä saamasi varat uuteen kohteeseen, jos haluat tavoitella parempaa tuottoa varoillesi

Selitteet

Hinta (pankki ostaa) on edellisen pankkipäivän viimeiseen hintaan perustuva arvio hinnasta jolla pankki on valmis ostamaan tuotteen sijoittajan halutessa luopua

Laskennallisella tuotolla tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa nimellispääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla.

Laskennallisella tuotolla sijoitetulle pääomalle tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle, jonka sijoitusobligaation haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän (pvm) tasolla. Laskennallinen tuotto sijoitetulle pääomalle huomioi sijoitusobligaation mahdollisen ylikurssin, mutta ei mahdollista merkintäpalkkiota.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.