Yrittäjä sijoittajana

Danske Bankin kotimaisille yrittäjille toteuttamassa kyselyssä* kävi ilmi, että yrittäjät sijoittavat huomattavasti aktiivisemmin kuin muu väestö Suomessa. Yrittäjistä 55 % on sijoittanut rahojaan osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin, kun valtaväestöstä näin on tehnyt vain 36 %. 


Suomalaisten keskuudessa sijoittamisesta on tullut arkipäiväisempää, eikä sitä nähdä enää talousgurujen, eliitin tai miesten yksinoikeutena. Yrittäjät sijoittavat huomattavasti aktiivisemmin kuin muu väestö: yrittäjistä 55 % on sijoittanut rahojaan osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin kun valtaväestöstä näin on tehnyt vain 36 %.

 

 

Uudellamaalla ollaan aktiivisempia sijoittajia kuin muualla Suomessa. Uudellamaalla yrittäjistä sijoittaa 67 %, kun Pohjois-Suomessa luku on 40 %.  

Yleisimmät eläkesäästötavat ovat pakollisten eläkemaksujen lisäksi yrittäjäeläkkeen mitoitus eläkettä silmälläpitäen ja sijoitukset osakkeisiin tai arvopapereihin. 

 

 

Mistä yrittäjien aktiivisuus sijoittajana sitten johtuu? Syitä tähän on varmasti monia.

Sijoittaminen saattaa olla yrittäjälle luontevampaa kuin muille, sillä yrittäjät ymmärtävät jo oman yritystoimintansa kautta sijoittamisen perusperiaatteet, kuten riskin ja tuoton mahdollisuuden.

Yrittäjillä on myös suurempi vastuu omasta taloudellisesta turvasta, sillä he huolehtivat itse eläketurvastaan.  Yrittäjät ovat myös kiinnostuneempia omasta kokonaistaloutensa tilanteesta kuin valtaväestö. Valtaväestöstä peräti neljännes ei ole koskaan tarkastellut eläkkeensä riittävyyttä, kun yrittäjillä tämä luku on vain 10 %. Kaksi kolmesta yrittäjästä sanoo tarkastelleensa eläkkeen riittävyyttä viimeisen vuoden aikana.

Yrittäjät ovat tässä suhteessa myös pessimistejä – yrittäjät eivät usko kovin hyvin pystyvänsä kartuttamaan rahaa ennen eläkkeelle jäämistä. Peräti 30 % ei usko pystyvänsä kartuttamaan rahaa ennen eläkkeelle jäämistään juuri lainkaan. Pienten yritysten omistajat ovat ylimääräisen eläkekassan kerryttämisestä huolestuneempia kuin suurempien yritysten omistajat.

 

Mistä syistä yrittäjä sijoittaa?

Yrittäjillä yleisin syy sijoittaa on taloudellisen puskurin luominen. 73 % ilmoittaa tämän sijoittamisensa motiiviksi. Valtaväestöllä tämä luku on 64 %.  

 

 

21 % yrittäjistä ilmoittaa sijoittamisen syyksi rikastumisen. Kuitenkin yrittäjät ovat taloudellisissa tavoitteissaan melko konservatiivisia – vain 3 % tavoittelee yritystoiminnan kautta miljoonaomaisuutta. https://danskebank.fi/sinulle/sivut/taloudellinen-mielenrauha/millainen-on-yrittajan-taloudellinen-mielenrauha
Yrittäjä ei välttämättä yritä pelkästään rahan takia, mutta sijoittamisella on luontevaa tavoitella taloudellista mielenrauhaa ja vaurastumista.

Yrittäjille sijoittamisen taloudelliset edellytykset ovat paremmat kuin muulla väestöllä, sillä tutkimuksen mukaan yrittäjille jää enemmän rahaa kuukausittain pakollisten menojen jälkeen. Keskimäärin suomalaiselle jää kuukaudessa 870 euroa, kun yrittäjillä tämä summa nousee 1160 euroon. Teollisuudessa toimivien yrittäjien keskiarvo on jopa 2710 euroa.

Tutkimuksen mukaan iso osa yrittäjistä asettaa sijoittamiselle suuremmat tavoitteet kuin yritystoiminnalleen. Vain kolme prosenttia yrittäjistä sanoo tavoittelevansa yritystoiminnallaan miljoonaomaisuutta. Sen sijaan yli viidennes sijoittavista yrittäjistä kertoo sijoittamisen syyksi pyrkimyksen rikastumiseen.


Yrittäjillä toistuu samat syyt kuin valtaväestöllä

Peräti 84 prosenttia nuorista yrittäjistä ilmoittaa, ettei heillä ole sijoittamiseen ylimääräistä rahaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yritys on elinkaaressaan vielä kasvun vaiheessa ja yrittäjä investoi enemmän varoja yritykseen. 


*Danske Bankin Suomessa toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 301 yli 18-vuotiasta yksityisyrittäjää. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä touko-kesäkuussa 2018. Kyselyn vastauksia on verrattu Taloudellinen mielenrauha -tutkimukseen, johon vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. 

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.