“Jossain kohtaa aikuisuutta oivalsin, ettei pelkkä säästäminen tuota mitään”, sanoo helsinkiläinen Hanna-Mari Pihlaja, 31.

Jo nuorena hän kävi opintojen ohella töissä ja säästi tunnollisesti.

“Minusta oli hauska seurata rahan kertymistä tilille. Harkitsin tarkkaan, mitä ostin”, Hanna-Mari kertoo.

Äiti oli vinkannut tyttärelleen ASP- eli asuntosäästöpalkkiotilistä, joka on tarkoitettu ensimmäistä asuntoaan varten säästäville 15–44-vuotiaille. Hanna-Mari avasi tilin heti, kun iän puolesta sai, vaikka myöntääkin nyt, ettei tuolloin täysin ymmärtänyt, mistä oli kyse.

“Se kuulosti kuitenkin järkevältä. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli äidiltä tosi hyvä vinkki. Olen onnekas, että sain asua kotona, käydä töissä lukio-opintojen ohella ja säästää.”

“Jossain kohtaa aikuisuutta oivalsin, ettei pelkkä säästäminen tuota mitään.”

Sijoittajaksi ilman pääomaa

Hanna-Marin ASP-säästöt odottivat käyttämistään pitkään vielä lapsuudenkodista pois muuttamisen jälkeen. Vuosiin mahtui jatko-opintoja, vuokra-asumista ja aikaa ulkomailla. Pari vuotta sitten löytyi kuitenkin koti, jonka hän halusi ostaa omakseen puolisonsa kanssa.

Asuntolainan kilpailutuksen jälkeen asiointi siirtyi Danske Bankiin, jossa käytiin läpi pariskunnan talouden kokonaistilanne. Säästäminen näytti olevan hallussa, joten pankkivirkailija ehdotti heille rahastosijoittamista, jonka mahdollinen tuotto voisi perustua sijoituskohteiden korkoihin, osinkoihin ja arvonnousuihin.

“Olin jo aiemmin miettinyt, että pelkän säästämisen sijaan minun pitäisi ryhtyä sijoittamaan. Jos laitan rahaa syrjään joka kuukausi, miksi en voisi laittaa sitä samalla tuottamaan? En kuitenkaan uskonut tietäväni aiheesta tarpeeksi ja se vaikutti riskialttiilta”, Hanna-Mari kertaa.

Nopeasti kävi ilmi, että rahastosijoittaminen ei vaatinut taloustieteen tutkintoa. Alkupääomaa ei tarvittu, ja itselle sopivan sijoituksen riskitason pystyi määrittelemään yhdessä sijoitusneuvojan kanssa.

Pienimmillään rahastoon voi siirtää kympin tai pari kuussa, ja sinne sijoitetut varat ovat tarvittaessa käytettävissä säästöjen tapaan. Hanna-Mari päätti kokeilla.

“Alkuun se ajatus tuntui suoraan sanottuna tosi vieraalta. Minä, sijoittaja! Tulen ihan tavallisesta perheestä, jossa ei koskaan puhuttu tällaisista asioista.”

Hanna-Mari myöntää, että välillä häntä mietityttää tieto siitä, että kaikkiin sijoituksiin liittyy aina riski ja mahdollisuus sijoitettujen varojen menettämiseen. Silti hän ei ole valmis lopettamaan sijoittamista.

”Olen oivaltanut, että epävarmuus on se hinta, joka minun on maksettava siitä, että saan mahdollisuuden kasvattaa varallisuuttani sijoittamalla.”

 


”Alkuun se ajatus tuntui suoraan sanottuna tosi vieraalta. Minä, sijoittaja!”

Tasapainoa ja taloudellista mielenrauhaa

Asunto on iso panostus ja laina-aika pitkä. Hanna-Mari on seurannut korkojen nousua ja arvioinut niiden vaikutuksia talouteensa. Hän sanoo kuitenkin tuntevansa olonsa turvalliseksi ja jatkavansa edelleen myös rahastosijoittamista.

“Koen löytäneeni tasapainon säästämisen, sijoittamisen ja elämästä nauttimisen välillä. Sen kautta on löytynyt myös taloudellinen mielenrauha.”

Hän korostaa, että vaikka raha tuo turvaa, se ei ole elämässä tärkeintä.

“Mutta pitkäjänteinen sijoittaminen voi tulevaisuudessa mahdollistaa monia mukavia asioita ilman, että joutuu tekemään suuria uhrauksia nyt.”


Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.